นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก Paisal Puchmongkol ระบุว่า...

บัณฑิตย่อมยินดีในคำเตือน! เพราะตราบใดที่ยังมีผู้เตือน ตราบนั้น ย่อมถือได้ว่าเป็นผู้มีลาภอันประเสริฐ
ก็บัดนี้ภาคประชาสังคมพร้อมจะระดมกันฟ้องร้อง เกี่ยวกับกรณีสารพิษแล้ว
ซึ่งผู้ที่อาจถูกฟ้องมี 3 ระดับคือ
1 ระดับรัฐมนตรี และกระทรวงที่ มีอำนาจหน้าที่
2 ระดับคณะกรรมการ ที่มีอำนาจหน้าที่ และ
3นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะต้องสั่งหยุด สั่งเลิกหรือแก้ไข การกระทำหรือโครงการใดๆที่เกิดความเสียหาย
ถ้าไม่ทำก็มีความผิดดังบรรทัดฐานคดีของคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในเรื่องจำนำข้าว
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเตือนท่านนายกรัฐมนตรีว่า อย่าคิดว่าไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ เพราะอาจมีความผิดตามบรรทัดฐานคดีดังกล่าว
จึงควรที่นายกรัฐมนตรีจะใช้อำนาจตามกฎหมายบริหารราชการแผ่นดิน สั่งการในเรื่องสารพิษ เพื่อพิทักษ์รักษาชีวิตของประชาชน
ไม่เช่นนั้นก็ย่อมต้องรับผล แบบเดียวกับคุณยิ่งลักษณ์นั่นแล

กองทุนประกันวินาศภัย