เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “สัตว์น้ำไทย 2019 (Thai Aqua Expo 2019)” ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทย จัดโดย สมาคมกุ้งตะวันออกไทย ร่วมกับชมรม-สมาคมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำ ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา

สัตว์น้ำไทยเป็นหนึ่งในสาขาประมงเพาะเลี้ยง เช่น กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม กุ้งกุลาดำ ปลากะพงขาว ปลานิล ปลาดุก ปูทะเล เป็นต้น มีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศมีการส่งออกและนำเข้ากว่า3 แสนล้านบาทต่อปี ทำให้ไทยเป็นประเทศชั้นนำของโลกในด้านการผลิตและส่งออกสินค้าประมงเพาะเลี้ยงโดยมีการส่งเสริมเทคโนโลยีสมัยใหม่และการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อการผลิตอาหารที่ปลอดภัยผ่านการรับรอง GAP