วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เดินทางมารายงานตัวรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่คนใหม่ โดยเข้าสักการะองค์พ่อปู่ภุชงค์นาคราช และกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์" พระบิดาแห่งทหารเรือไทย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จากนั้นได้เดินทางถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เข้าสักการะพระภูมิเจ้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

โดยมีนายชัยยงค์ ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมคณะบุคลากร และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดให้การต้อนรับ