เมื่อวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ในการประชุม Asia-Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF–26) มีการประกาศผลการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี หัวข้อ “See you in Space” ผลปรากฏว่าภาพวาดที่ได้รับรางวัล Special Poster Award เป็นผลงานของ เด็กหญิงณัฐวรา เสนวิรัช อายุ 9 ปี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

โดยก่อนหน้านี้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือจิสด้า ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการวาดภาพดังกล่าว ได้เปิดรับสมัครเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมฯ มีเยาวชนสนใจส่งภาพวาดกว่า 250 ผลงานเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ “รอบวาดสด” ในงาน Thailand Space Week 2019 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งจิสด้าและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้พิจารณาและคัดเลือกภาพวาดจากทั้งหมด 100 ภาพ จนได้ภาพวาดตัวแทนจากประเทศไทย 3 ภาพ ส่งเข้าประกวดระดับนานาชาติในการประชุม APRSAF ครั้งที่ 26 จนคว้ารางวัลมาได้ในที่สุด