นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารกรมฯ และขบวนการสหกรณ์จากทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “สหกรณ์รวมใจคลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง ครั้งที่ 8” โดยร่วมกันมอบสิ่งของอุปกรณ์คลายหนาว อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์สนามเด็กเล่นและร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน โดยมีร้อยตํารวจเอกธรัช ปั้นเหน่ง ตำแหน่ง รอง ผบ.ร้อย ตชด. 344 เป็นผู้แทนจากกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 34 ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่อมยะ หมู่ 7 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่อมยะ เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 พื้นที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร การคมนาคมยากลำบากห่างไกล ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา และการดำรงชีพอีกทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน และในแต่ละปีเมื่อถึงฤดูหนาว ชาวบ้านยังประสบปัญหาภัยหนาวอย่างหนักและขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มอีกจำนวนมาก

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน