กลุ่มทรู รับรางวัล TMA องค์กรดีเด่น สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้าและบริการงานประกาศผล Thailand Corporate Excellence Awards 2019

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 62 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศผลรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 พร้อมมอบรางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้าและการบริการ แก่ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร ซึ่งงานดังกล่าว จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

รางวัลของกลุ่มทรูครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดมา โดยกลุ่มทรู ได้นำศักยภาพผู้นำดิจิทัล ไลฟ์สไตล์ มาเพิ่มมูลค่าพร้อมคัดสรรสินค้าที่ตอบโจทย์ตรงใจผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ในส่วนของบริการ กลุ่มทรู มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านบริการ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักขององค์กร ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้บริการลูกค้าครบทุกช่องทาง

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance