สัปดาห์พยากรณ์ระหว่างวันเสาร์ที่ 30 พ.ย. – ศุกร์ที่ 6 ธ.ค. 2562

ภิญโญ พงศ์เจริญ

ชาวราศีเมษ

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 14 พฤษภาคม

บริวารและเพื่อนร่วมงานให้การสนับสนุนด้วยดี ผลงานที่ทำไว้กลับปรากฏ มีโอกาสได้ศึกษาอบรมเพิ่มเติม จะได้ร่วมงานในองค์กรการกุศล สวัสดิการและการสังคมสังเคราะห์ ได้พบปะสังสรรค์กับผู้คนมากมาย งานที่ทำต้องใช้จินตนาการและการวิเคราะห์เป็นสำคัญ ส่วนท่านที่ยังไม่ได้งานทำก็จะได้งานที่พึงพอใจ มีรายจ่ายมากขึ้น จึงควรระมัดระวังการใช้จ่ายให้ดี เพราะอาจจะเสียเงินได้โดยไม่จำเป็น ระวังการเสียรู้ทางการเงิน เงินทองบางส่วนจะใช้จ่ายไปเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัย การศึกษาและการพักผ่อนของครอบครัว จะมีการปะทะคารมเรื่องความรักเพราะเหตุเล็กน้อย ทุกสิ่งทุกอย่างค่อย ๆ ลงตัว เนื่องจากเป็นคนรักอิสระ จึงไม่ค่อยจะหึงหวงหรือวิ่งตามตื้อใคร แม้จะมีความรักก็เป็นรักที่มีความสัมพันธ์แบบเพื่อนฝูงที่สนิทคอยช่วยเหลือและเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน

ชาวราศีพฤษภ

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน

การงานประสบความสำเร็จ มีการริเริ่มโครงการใหม่ๆ เพื่อนฝูงแนะนำงานใหม่เข้ามาให้ทำ ควรระมัดระวังเรื่องการคบเพื่อน หากมีปัญหาก็ควรปรับความเข้าใจกับเพื่อนร่วมงานโดยเร็ว ก่อนที่จะเข้าใจผิดไปมากกว่านี้ ด้วยเหตุที่เป็นคนมีสติปัญญา มีความรู้ความสามารถ จึงทำให้ประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงาน เงินทองถูกนำไปใช้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิด มีการซื้อขาย ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยตลอดจนยวดยานพาหนะบ้าง จะได้ทรัพย์สินที่หายาก เงินทองหมุนเวียนดีขึ้น หากมีคดีเกี่ยวกับทรัพย์ก็จะชนะคดี มีเงินเหลือก็ควรเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็นบ้าง ระวังจะมีปัญหาเรื่องรักๆใคร่ๆ มีความคิดเห็นขัดแย้งกับคนรัก จึงควรปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันให้ดี ควรพาคนรักเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจบ้างความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้น

ชาวราศีมิถุน

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม

จะได้สมาคมกับคนมีความรู้ความสามารถ มีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสร้างฐานะทางการเงิน มีการพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น ควรมีความรอบคอบและระมัดระวังอารมณ์ให้ดี การผลีผลามทำให้เกิดการผิดพลาดได้ง่าย ควรรับฟังคำแนะนำของคนรอบข้างไว้บ้าง จะมีการเดินทางไปร่วมกิจกรรมสำคัญมีโอกาสได้รู้จักกับบุคคลในระดับสูง จะได้ทรัพย์สินเงินทอง มีรายได้เข้ามาหลายทาง เงินทองถูกใช้จ่ายไปกับการสมาคมและการสังคมสงเคราะห์ มีการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น จะได้รับการชำระหนี้ที่ผู้อื่นค้างชำระเป็นเวลานาน ควรระวังเรื่องการเงิน การลงทุน การใช้จ่ายเงินให้ดี จะได้รับของฝากของขวัญจากคนรัก มีเพศตรงข้ามเข้ามาสนใจหลายคน ก่อนจะตกลงปลงใจกับใครควรเรียนรู้และสืบประวัติดูให้ดีเสียก่อน

ชาวราศีกรกฎ

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม

มีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อความสำเร็จ มีการสะสางงานเก่าๆ ที่คั่งค้าง จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานที่ดี แต่มีศัตรูเงียบและพยายามทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดความเสียหาย ควรอยู่อย่างสงบและรู้จักวางเฉย ทำเป็นโง่เสียบ้างก็จะไม่เกิดปัญหาอะไร เมื่ออุปสรรคผ่านไปการงานจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น จะมีรายได้จากผลงานเก่าๆ ของเก่าๆ เงินทองถูกใช้ไปกับการปรับปรุงที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะและการเลี้ยงดูบุพการี การใช้จ่ายเงินไม่ควรฟุ่มเฟือย ควรรู้จักเก็บออมและระวังในการดำเนินชีวิตให้มากขึ้น ไม่ควรให้ใครยืมของรัก เช่น อาวุธปืน ยวดยานพาหนะ เงินทองของมีค่า เพราะจะนำความเดือดร้อนมาสู่ท่านในภายหลัง จะมีคนต่างถิ่นเข้ามาคบหาสมาคมด้วย คนโสดจะได้พบรัก คนไม่โสดก็มีโชคเรื่องความรัก

ชาวราศีสิงห์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน

จะมีการคบหาสมาคมกับผู้คนจำนวนมาก การติดต่อประสานงานประสบความสำเร็จ ผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานให้การสนับสนุน ท่านสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี จะทำอะไรสำเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็ว มีโอกาสได้ศึกษาอบรมมีความรู้เพิ่มเติม มีความตื่นตัวเรื่องการเงิน เงินสะพัดเข้าออกเป็นประจำ ทรัพย์สินที่ต้องการขายแต่ยังขายไม่ได้ก็จะขายได้ มีโอกาสได้ช่วยเหลือบุคคลอื่นบ้าง ไม่ควรให้ใครกู้ยืมเงินโดยไม่มีหลักประกันที่มั่นคง การใช้จ่ายควรประหยัดและเก็บออมไว้บ้าง จะเป็นที่สนใจของเพศตรงข้าม ได้คบหาสมาคมกับคนต่างถิ่นต่างแดน ควรควบคุมอารมณ์และดูแลสุขภาพให้ดี หากมีปัญหาต้องทำความเข้าใจกับคนรอบข้างให้ดี เพศตรงข้ามเข้ามาคบหาสมาคมด้วย

ชาวราศีกันย์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม

จะมีคนมีความรู้ความสามารถคอยให้คำปรึกษาที่ดี มีรายได้และผลตอบแทนเป็นที่พึงพอใจ ควรรักษาผลงานเก่าๆ และวิถีทางเก่าๆ เอาไว้ให้ดี ไม่ควรเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามการยั่วยุของเพื่อนฝูงที่อยากให้ท่านเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้แนวทางอนาคต จึงควรรักษามาตรฐานที่ดีเอาไว้ การมีความคิดริเริ่ม กล้าบุกเบิกสร้างสรรค์ในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ได้ทรัพย์สินเงินทอง เงินทองจะถูกใช้จ่ายไปเป็นค่าภาษีสังคมและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์มากขึ้น อีกทั้งสามารถซื้อหาทรัพย์สินได้มากขึ้น การบริหารเงินที่ถูกที่ถูกทางทำให้ท่านประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ควรระวังเรื่องอาหารการกิน มีคนใกล้ตัวหลงรักท่าน ความรักควรเอาใจเขามาใส่ใจเราและยับยั้งชั่งใจให้ดี

ชาวราศีตุลย์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน

มีโอกาสได้แสดงความรู้ความสามารถ จะได้เข้าร่วมพิธีการสำคัญ มีงานใหม่ๆ จากทางไกลเข้ามาให้ทำ นอกจากนี้แล้วพี่น้องเพื่อนฝูงยังให้การสนับสนุน การงานที่ทำอยู่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น จะเป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานให้เป็นตัวแทน มีผลงานเป็นที่พึงพอใจ ทำให้ได้ตำแหน่งที่ดีและมีความก้าวหน้า จะได้ลาภที่คนให้ด้วยความศรัทธา มีเงินทองผ่านมือเข้ามามากกว่าปกติ ถึงแม้จะหาเงินได้เก่ง แต่ก็สิ้นเปลืองมากเช่นกัน มักจะใช้จ่ายเงินหมดไปในระยะเวลาอันรวดเร็วกับภาษีสังคม ภาษีเสริม การสมาคมและการสังคมสงเคราะห์โดยไม่สนใจการออมเท่าใดนัก จึงไม่ค่อยมีเงินเก็บ มีเสน่ห์เกี่ยวกับเพศตรงข้าม แต่อย่าไปคาดหวังหรือยึดมั่นจริงจังให้มากนัก การที่เป็นคนอ่อนไหวต่อความรักจึงควรยับยั้งชั่งใจให้ดี เพราะมักจะมีเรื่องวุ่นวายในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ อยู่เสมอ

ชาวราศีพิจิก

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม

คนใกล้ชิดจะมีการเดินทาง มีโอกาสได้สะสางงานเก่าที่คั่งค้าง จัดการกับเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ได้ทำงานบริการสังคม มีการปรับปรุงเกี่ยวกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น มีโอกาสได้เดินทางเพราะการงานไปพบปะกับผู้คนมากมาย เป็นที่ชื่นชมของผู้ใหญ่และบุคคลที่สัมพันธ์ด้วย ได้เงินมามากก็เก็บเงินไม่อยู่ มีการใช้จ่ายมากขึ้น จะได้สิ่งของต้องตาต้องใจ เงินทองที่หามาได้จะถูกนำไปใช้ด้านการงาน และการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ยานพาหนะและการศึกษาอบรม หากจะขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินจากผู้อื่นจะได้รับการตอบสนองด้วยดี ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ภายในเงื่อนเวลาที่เหมาะสม ได้ของมีค่าโดยไม่คาดฝัน มีปัญหาแต่พยายามเข้าใจคนรักอยู่เสมอ มีความซื่อสัตย์จงรักภักดี มีโอกาสได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ควรลดอาการจู้จี้ ขี้บ่นลงไปบ้างก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น

ชาวราศีธนู

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม

การงานประสบความสำเร็จได้รับผลประโยชน์เป็นที่พึงพอใจ มีคนเฝ้าดูคอยให้ความช่วยเหลือ ระวังคำพูดจะผิดพลาดเพราะการพลั้งปาก การเดินทางควรระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในทรัพย์สิน การสัมพันธ์กับบุคคลอื่นควรสืบดูประวัติความเป็นมาให้ดี รู้เขารู้เราไว้เป็นดีที่สุด จะได้ไม่เกิดความผิดพลาดและเสียใจในภายหลัง จะมีการเดินทางไปสถานที่สำคัญ ทรัพย์สินเงินทองที่ผู้อื่นหยิบยืมไปแล้วยังไม่ได้คืนจะได้กลับคืนมาหรือมีคนมาชำระหนี้ที่ขาดอายุความไปแล้ว การตามใจตนเองมากเกินไปในการใช้จ่าย ทำให้เงินทองถูกใช้ไปเกี่ยวกับการรักษาหน้าตาในสังคม การเสริมความงาม ความเป็นสง่าราศีและภาพลักษณ์ของตนเอง จึงไม่มีเงินเก็บมากนัก ระวังคนรักจะเจ็บป่วย ควรเอาใจใส่ดูแลกัน คนรักของท่านจะเอาอกเอาใจท่านมากเป็นพิเศษและมีโอกาสดีได้อยู่เป็นส่วนตัวกับคนรักมากว่าช่วงใดๆ

ชาวราศีมังกร

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์

มีการฟื้นฟูสุขภาพอนามัย การงานจะประสบความสำเร็จ การเจรจาติดต่อทางธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยดี มีเพื่อนร่วมงานคนใหม่ ท่านจะได้ทำงานที่ชื่นชอบ ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ โดยอาศัยความรู้ความสามารถตลอดจนอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัย ระวังจะเกิดศัตรูจากสาเหตุเล็กน้อย มีเรื่องจำเป็นต้องใช้เงิน เงินทองถูกใช้จ่ายไปเพราะการสมาคมและการสงเคราะห์ ควรวางแผนทางการเงินไว้ให้มีระเบียบ การที่ท่านรู้จักบริหารทรัพย์สินเงินทองของท่านด้วยตนเอง ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายตามใจตนเอง การเงินของท่านจะดีขึ้นไปพร้อม ๆ กับตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นด้วย จะได้พบเพื่อนสนิทในงานสำคัญ สนใจและเอาใจใส่เรื่องเพศตรงข้าม ควรดูแลคนในครอบครัวให้ดี

ชาวราศีกุมภ์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม

มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีการจัดระเบียบเอกสารเพื่อสะดวกแก่การค้นหา มีงานชิ้นสำคัญเข้ามาให้ทำ จะได้รับผลประโยชน์เป็นที่พึงพอใจ จะได้เพื่อนหรือหุ้นส่วนที่ถูกใจไว้คอยให้คำปรึกษาหารือ การทำนิติกรรมสัญญาสำคัญเกี่ยวกับการงานจะสำเร็จในไม่ช้า จะมีรายได้จากผลงานเข้ามาเป็นระยะๆ ควรปรับปรุงการงานเดิมให้ดีขึ้นจะดีกว่านำเงินไปลงทุนในงานหรือธุรกิจใหม่ที่ไม่แน่นอน จะได้สิ่งของต้องตาต้องใจ เงินทองถูกนำไปใช้ปรับปรุงกิจการงานและที่อยู่อาศัย การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เงินทองที่มีอยู่ในมือท่านไม่ควรให้ใครหยิบยืมในช่วงนี้ เพราะมีโอกาสที่จะไม่ได้รับการชำระหนี้สูง การเงินยังคงแปรปรวน หามาได้มากก็ใช้ไปมาก ความรักมีคนมาให้ความสนใจหลายคน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คนรักสามารถปรับความเข้าใจกันได้ จะมีคนต่างถิ่นต่างแดนเข้ามาคบหาสมาคมด้วย

ชาวราศีมีน

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 12 เมษายน

จะมีโอกาสเดินทางไกล ได้พบปะคนต่างถิ่นต่างแดน การงานมีการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีขึ้น ควรมอบหมายหน้าที่การงานให้กับบริวารอย่างชัดเจน คนที่ยังไม่มีงานทำก็จะได้ทำงานที่ชอบและเหมาะสมกับวุฒิภาวะ เป็นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถพิเศษเฉพาะตัว จะทุ่มเทให้เวลากับการทำงานมากขึ้น มีเรื่องจำเป็นต้องใช้เงิน ช่วยเหลือญาติ บุตรบริวารทำให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น ความละเอียดถี่ถ้วนทำให้สามารถควบคุมการใช้จ่ายได้ดี มีโอกาสได้ซื้อหรือจัดหาที่อยู่อาศัย สำนักงาน ที่ดินและยวดยานพาหนะใหม่ได้ ระวังจะมีปัญหากับคนใกล้ชิด ได้พบคนรักเก่าโดยบังเอิญ ควรปรับความเข้าใจกับคนรอบข้างให้ดี