กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.เผยผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 29 พ.ย.62 เวลา 08.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด โดยตรวจวัดได้ในช่วง 11-28 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก-ดี​
ค่า PM2.5 มีแนวโน้มลดลง
กรมอุตุนิยมวิทยา : พบ มีเมฆบางส่วน
ท่านสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์www.bangkokairquality.com และ www.air4bangkok.com