นายกาหลง ทรัพย์สอาด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานระบบปฏิบัติการ) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เชิญชวนคนไทยร่วมส่งมอบความสุขส่งท้ายปีให้กับนักเรียนโรงเรียน ตชด. ผ่านโครงการ “ส่งสุข ส่งฟรี” ปีใหม่ 2563 โดยโครงการดังกล่าวเป็นการเน้นย้ำภารกิจของไปรษณีย์ไทยที่นอกจากจะมุ่งส่งมอบบริการที่มีคุณภาพแล้ว ยังมุ่งมั่นส่งความสุขให้คนไทยผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ไทยที่มีอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

สำหรับลูกค้า/ประชาชนที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุขให้นักเรียนโรงเรียน ตชด. ทั้ง 218 แห่ง สามารถส่งต่อสิ่งของจำพวกอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน หรืออื่นๆ ที่ยังอยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้หรือเป็นอุปกรณ์ใหม่ ฝากส่งด้วยบริการ EMS ในประเทศ น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม/1กล่อง (ไม่จำกัดจำนวนกล่อง) โดยไม่เสียค่าจัดส่ง (ไม่รวมค่ากล่อง) จ่าหน้ากองกับการ ตชด. และชื่อ-ที่อยู่โรงเรียน ตชด.ปลายทางที่ต้องการส่ง


ทั้งนี้สามารถตรวจสอบที่อยู่ได้ที่ www.thailandpost.co.th และเฟซบุค @thailandpost.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 -15 มกราคม 2563 โดยสามารถนำสิ่งของไปฝากส่งได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ พร้อมทั้งแจ้งส่งภายใต้โครงการ “ส่งสุขส่งฟรี”

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance