มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งช่วยภัยหนาวชาวดอยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งปัจจุบันสภาพอากาศบนดอยในพื้นที่ ค่อนข้างหนาวเย็นอุณหภูมิเฉลี่ย 17-15 องศาเซลเซียส

เมื่อวันที่ 26 พ.ย 62 นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจากกรุงเทพ ได้นำคณะเดินทางไปร่วมกับมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการต้านภัยหนาว ประจำปี 2562 ขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรชาวไทยเขาที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ในเขตตำบลนาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1,000 ชุด โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน เดินทางไปให้การต้อนรับและร่วมมอบสิ่งของต้านภัยหนาวในครั้งนี้ ซึ่งมีราษฎรชาวปกาเกอญอ มอเซอ ลีซอ และไทยใหญ่ รวมจำนวน 24 หมู่บ้าน เดินทางมารับมอบสิ่งของเครื่องกันหนาวและเครื่องยังชีพไม่ต่ำกว่า 10 รายการ จากทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอนที่บริเวณภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดนบ้านนาปู่ อ.ปางมะผ้ารวมมูลค่ากว่า 5 แสนบาท

ทั้งนี้ นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้กล่าวว่า ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอากาศหนาวในปี 2562 ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ตั้งงบประมาณไว้สำหรับช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในเขตภาคเหนือและภาคอิสานรวมกว่า 40 จังหวัด เป็นเงินจำนวน 20 ล้านบาท โดยมีการจัดหาผ้าห่มกันหนาวและเครื่องกันหนาวที่มีสภาพดีนำไปแจกจ่ายพร้อมเครื่องยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวและผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารให้ได้มากที่สุด โดยไม่เลือกศาสนาหรือชนชั้น ช่วยทุกคนที่ลำบากและขาดแคลน โดยปฏิบัติต่อเนื่องมานานไม่ต่ำกว่า 50 ปี

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน