นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้นายอารัญ จั่นจีน ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายนทพล ทรงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ร่วมประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการดำเนินงาน​ของสหกรณ์บ้านมั่งคงเกาะสีชัง​ จำกัด ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ รับจดทะเบียนสหกรณ์บ้านมั่นคงเกาะสีชัง​ จำกัด​ เมื่อวันที่​ 2​ ตุลาคม​ 2562​ เป็นต้นมา​ สหกรณ์ได้มีการประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการดำเนินงาน​เป็นครั้งที่​ 2​ ณ​ ศูนย์จำหน่ายสินค้า​ OTOP อำเภอเกาะสีชัง​ เพื่อเตรียมการให้พร้อมในการดำเนินงานของสหกรณ์​แห่งนี้​ ให้สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ​์​

โดยใช้เวทีนี้เพื่อ​ "ร่วมคิด​ ร่วมทำ​ ร่วมแก้ปัญหา" ตามวิธีการสหกรณ์​ ให้เรียนรู้การเตรียมการประชุม​ การกำหนดวาระการประชุม​ การดำเนินการประชุม​ และการบันทึกรายงานการประชุม​ที่ถูกต้อง แนะนำการกำหนดระเบียบสหกรณ์ที่จำเป็นตามวัตถุุประสงค์ของสหกรณ์ อีกทั้งให้ผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบบันทึกบัญชีได้เรียนรู้การจัดทำบัญชี​ การบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง​ตามแนวทางคำแนะนำของผู้สอบบัญชีสหกรณ์​ ทั้งนี้ต้องการวาง​รากฐานที่มั่นคง​ในการดำเนินของสหกรณ์​ที่ถูกต้องและถูกทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์ในโอกาสต่อไป​ และอีกไม่กี่วันสหกรณ์แห่งนี้จะต้องมีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก​ภายใน​ 90​ วัน​ ให้เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์​ ไม่เกินวันที่​ 30​ ธันวาคม​ 2562​ นี้​ เพื่อต้องการให้ที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกได้พิจารณา​แผนการดำเนินงานของสหกรณ์​ พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมและค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์​ และพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน​ ชุดแรกของสหกรณ์​แห่งนี้อีกด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน