อุตรดิตถ์ : เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เมื่อเวลา 10.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอัครชัย อาสุ ผอ.ส่วนจัดการป่าไม้ สจป.ที่ 3 (ลำปาง) พร้อมด้วยนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ชุดที่ 2 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ภาคเหนือ ชุดที่ 2 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อุตรดิตถ์ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต 3 (นาปู่โท่น) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม ร่วมกันตรวจยึด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกบุกรุก ยึดถือครอบครอง พร้อมสิ่งปลูกสร้างถาวร จำนวน 3 หลัง กระทำความผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ประกอบ 72 ตรี ฐาน “ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต” และตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ประกอบ มาตรา 31 ฐาน “ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ยึดถือ ครอบครอง ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” จำนวน 3-0-00 ไร่ เหตุเกิดบริเวณเลขที่ 222 หมู่ที่ 7 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเกียงพาและป่าน้ำไคร้ พิกัด (ระบบ wGS 84) 47 Q 0572888 UTM 2027460. กิตติพงษ์ ทุนเพิ่ม ทีมข่าวภูมิภาค.