จิสด้าแจ้งเตือนการบิน...เหตุจีนมีกิจกรรมด้านอวกาศ

ตามที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ได้รับข้อมูลจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าหน่วยงานองค์กรความร่วมมือเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Aerospace Science and Technology Coperation, CASC) แจ้งเตือนจะมีการส่งดาวเทียมสำรวจโลกด้วยจรวด Longmarch 4C จากศูนย์นำส่งดาวเทียมไท่หยวน (Taiyuan satellite launch Center) ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของจีน ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 7.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อเส้นทางการบิน สำหรับเส้นทางจรวดดังกล่าวจะพาดผ่านพื้นที่ใกล้บริเวณประเทศไทย และคาดว่าพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจะอยู่ในเขตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทั้งนี้ พื้นที่ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบน้อยมาก แต่หากท่านพบเห็นวัตถุหรือเศษชิ้นส่วนที่คาดว่าจะมาจากการยิงจรวดในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ขอเรียนว่าห้ามสัมผัสหรือแตะต้องเป็นอันขาด และให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. ในพื้นที่ของท่านโดยด่วน หากมีความคืบหน้าจิสด้าจะแจ้งให้ทราบในทันที