วันที่ 25 พ.ย. 62 ที่เทศบาลตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง นายประสิทธิ์ ปกป้อง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรำมะสัก ร่วมกับ สภ.รำมะสัก รร.วัดโพธิ์เอน รร.วัดลั่นทม และ รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างทางการภาพ และพัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสตรีมีครรภ์ในพื้นที่เทศบาลตำบลรำมะสัก สำหรับคนพิการที่ขับรถไปไหนมาไหนในชีวิตประจำวัน เพื่อบอกว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งในสังคม

นายประสิทธิ์ ปกป้อง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรำมะสัก กล่าวว่า ตามระเบียบข้อบังคับของกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชราพ.ศ. 2548 หมวด 4 เรื่อง ที่จอดรถ ระบุไว้ว่าตามสถานที่สาธารณะต้องจัดให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการ โดยคิดอัตราส่วนเป็น 10% ของที่จอดรถทั้งหมด เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างไม่น้อยกว่า 2,400 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 6,000 มิลลิเมตร และจัดให้มีที่ว่างข้างที่จอดรถกว้างไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ โดยที่ว่างดังกล่าวต้องมีลักษณะพื้นผิวเรียบและมีระดับเสมอกับที่จอดรถ นอกจากนี้ยังต้องจัดไว้ใกล้ทางเข้าออกอาคารให้มากที่สุด รวมทั้งมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการนั่งเก้าอี้ล้ออยู่บนพื้นของที่จอดรถให้เห็นได้อย่างชัดเจน’

สำหรับที่จอดรถผู้พิการแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ หนึ่ง โลโก้สีน้ำเงินกรอบสีขาว มีสัญลักษณ์คนนั่งวีลแชร์สีขาวบนพื้น หมายถึงที่จอดรถผู้พิการทั่วไป ทั้งผู้ที่ขับรถเองและทั้งที่เป็นผู้โดยสาร แต่อนุโลมให้ผู้สูงอายุใช้งานร่วมกันได้ สอง โลโก้สีน้ำเงิน มีสัญลักษณ์คนนั่งวีลแชร์ กรอบสีขาวพร้อมแถบสีเหลือง หมายถึงที่จอดรถสำหรับผู้พิการที่เคลื่อนไหวไม่ได้ ต้องใช้รถวีลแชร์ ห้ามผู้ที่ไม่ใช่คนพิการที่เป็นผู้ขับรถเข้ามาจอดโดยเด็ดขาด

เทศบาลตำบลรำมะสัก ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงร่วมกับ สภ.รำมะสัก รร.วัดโพธิ์เอน รร.วัดลั่นทม และ รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างทางการภาพ และพัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสตรีมีครรภ์ในพื้นที่เทศบาลตำบลรำมะสัก ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุที่ทางเทศบาลฯเตรียมไว้ให้นี้ จะช่วยให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสตรีมีครรภ์ ได้รับความสะดวกสบาย ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้แน่นอน หมดกังวลเรื่องการพาผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสตรีมีครรภ์ มาติดต่อราชการหรือไปธุระต่างๆในพื้นที่เทศบาลตำบลรำมะสักไปได้เลย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน