คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร์ (Thammasat School of Engineering : TSE) จะมอบ “ทุนการศึกษาเต็มจำนวน” TCAS63 จำนวน31 ทุน ใน7หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ คือ กำลังศึกษาอยู่ หรือจบสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสายวิทยาศาสตร์ อาทิ 1.โรงเรียนสามัญประเภทห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ได้แก่ วมว. สสวท. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ (สวทช.) 2.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 3.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ4.โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.tuadmissions.in.th ระหว่างวันที่ 2 – 16ธันวาคม2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจwww.facebook.com/ENGR.THAMMASAT หรือเว็บไซต์ www.engr.tu.ac.th

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน