เมื่อวันที่ 23 พ.ย. นายคีตวุฒิ นับแสง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ขณะนี้ สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมดำเนินการเปิดจุดรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/2563 โดยรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเหนียวสันป่าตอง ข้าว กข 6 จากเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงราย ที่เข้าร่วมโครงการ 14 สหกรณ์ เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก จำนวน 20 จุด ประกอบด้วย 1.สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด 2.สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด 3.สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด 4.สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จำกัด 5.สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด เปิด 4 จุด 6.สหกรณ์ สกต.เชียงราย จำกัด เปิด 2 จุด 7.สหกรณ์การเกษตรหงาวตับเต่า จำกัด 8.สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จำกัด 9. สหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด 10.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเวียงชัย จำกัด 11.สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย เปิด 3 จุด 12.สหกรณ์การเกษตรป่าแดด จำกัด 13.สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จำกัด และ14.สหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้า จำกัด ในการนี้สหกรณ์ต่างๆ ได้จัดทำรายงานผลการรวบรมผลผลิตเป็นรายวันอย่างชัดเจน

นายคีตวุฒิ กล่าวต่อไปว่า สำหรับราคาข้าวเปลือกที่รับซื้อของสหกรณ์ในจังหวัดเชียงรายนั้น แต่ละสหกรณ์ มีราคาที่รับซื้อเป็นของตนเอง เช่น สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด รับซื้อข้าวหอมมะลิ ที่ราคาตันละ 10,300 บาท ข้าว กข.6 ตันละ 10,500 บาท ส่วนสหกรณ์การเกษตรหงาวตับเต่า จำกัด รับซื้อข้าวเปลือกเหนียวสันป่าตอง และ กข.6 ที่ราคาตันละ 10,600 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 10,100 บาท ทั้งนี้สหกรณ์ส่วนใหญ่ได้ใช้เงินทุนของสหกรณ์เอง และบางส่วนต้องกู้เงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)

"ซึ่งการเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกนี้ได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ ในระดับหนึ่ง และหากได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนตามโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร จากรัฐบาล เชื่อว่าสหกรณ์ต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย จะมีเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมข้าวเปลือกจะสามารถช่วยให้สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ได้จำหน่ายข้าวเปลือกในราคาที่เป็นธรรมต่อไป"นายคีตวุฒิ กล่าว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน