ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มลฑลทหารบก 22 จังหวัดอุบลราชธานี สื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดยโสธรทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไปทราบเพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวที่อยู่แบบพอเพียงและการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขโดยมี พันเอกกล้าณรงค์ วิสุตกุล ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.22 อุบลราชธานี ให้การต้อนรับ

พันเอกกล้าณรงค์ วิสุตกุล ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.22 อุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน 25 ไร่ ที่จัดสรรพื้นที่ออกเป็นสัดส่วน พร้อมทั้งมีพื้นที่หมุ่นเวียนสำหรับทำการเกษตร เช่นการทำนา ปลูกแตงโม และก็เลี้ยงสัตว์ นอกจากนั้นแล้ว ยังมีโรงเรีอนที่เลี้ยง ไก่ เป็ด หมูป่า พร้อมบ่อปลาพลาสติกอยู่ภายในบริเวณเดียวกัน ในส่วนของโรงเรือนเพราะเห็ดก็อยู่อีกส่วนหนึ่ง ในส่วนของพืชผักที่ปลูกอยู่ในบริเวณศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มี กล้วย ข่า ตะไคร้ มะกรูด มะนาว ผักกาด ผุกบุ้ง บวบ ฝัก ที่ทำเป็นแปลงปลูกอยู่ติดกับอาคารเอนกประสงของศูนย์เรียนรู้ฯ ในส่วนของทางด้านหน้าของศูนย์ก็เป็นสระน้ำขนาดใหญ่ที่เลี้ยงปลา โดยในส่วนน้ำที่ปล่อยลงในสระนั้นก็เป็นน้ำที่ไหลมาจากบ้านพักและห้องพักกำลังพลและแม่บ้านไหลลงมาทำการบำบัดจนเป็นน้ำที่สะอาดแล้วจึงไหลลงมาที่สระ ส่วนน้ำในสระก็ทำระบบน้ำเข้ามาในพื้นการเกษตรของศูนย์เรียนรู้เพื่อรดน้ำพืชผักที่ปลูกไว้

พันเอกกลาณรงค์ ยังกล่าวอีกว่า สำหรับพืช ผักและสัตว์เลี้ยงตลอดจนการดูแลรักษานั้นเราได้จัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านของกำลังพลที่ช่วยกันทำและดูแลตลอดจนการจำหน่ายสิ้นค้านี้เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวกำลังพลเพราะบริเวณพื้นที่ตั้ง มทบ.22 อุบลราชธานี เป็นชุมชนเมืองซึ่งจะแตกต่างจากที่อื่นจึงมีการทำการเกษตรที่อายุไม่มาก 30-40 วัน ก็สามารถเก็บจำหน่ายได้ โดยการจำหน่ายจะมีทั้งประกอบเป็นอาหารสำเร็จรูป จำหน่ายปลีกที่ตลาดอีกทั้งขายส่งเช่น เห็ด หมูป่า ไก่ แตงโม ปลา และทุกวันนี้ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้สร้างรายได้ให้กลุ่มแม่บ้านและครอบครัวกำลังพลได้เป็นอย่างดี ในส่วนของการเดินทางมาศึกษาดูงานของประชาชนก็มีมาอย่างต่อเนื่องและคนที่มาดูแล้วกลับไปทำก็ประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมาก

กองทุนประกันวินาศภัย