จัดทำเอกสารแผ่นพับข้อแนะนำเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวให้กับสำนักงานเขตและเจ้าหน้าที่ของ สปภ. สำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว

พ.ต.ท. สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) กทม. กล่าวว่า ตามที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวในประเทศลาว เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 62 เวลา 07.19 โดยแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ครั้งนี้รู้สึกได้ในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงอาคารสูงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล นั้นที่ผ่านมา กทม. ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์แผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ โดย พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มได้อย่างเป็นระบบและบูรณาการการปฏิบัติงานกับทุกภาคส่วน นอกจากนี้ยังได้จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม รวมทั้งจัดทำเอกสารแผ่นพับข้อแนะนำเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวให้กับสำนักงานเขตและเจ้าหน้าที่ของ สปภ. สำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว

กองทุนประกันวินาศภัย