มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ หรือSpecial medical Center (SMC) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน มี รศ.นพ.ทรงศักดิ์  เกียรติชูสกุล รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากกงสุลจากประเทศจีน ลาว เวียดนาม ฝรั่งเศส ประจำจังหวัดขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดี

รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เผยว่า ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ หรือ Special medical Center (SMC) มีความพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งได้นำความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมกับเทคโนโลยีอันทันสมัยซึ่งมีศักยภาพสูงในการตรวจรักษาโรคที่ซับซ้อนมาให้บริการด้านการแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่ คลินิกเฉพาะทางด้านการผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร

นอกจากนี้ SMC ยังเปิดให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอกเฉพาะทางด้านอื่น ๆ อาทิ คลินิกระบบทางเดินหายใจ คลินิกระบบทางเดินอาหารและตับ คลินิกไต คลินิกผู้มีบุตรยาก คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง คลินิกกระดูกและข้อ คลินิกหู คอ จมูก คลินิกจักษุและศูนย์เลสิก คลินิกโรคข้อและรูมาติสซั่ม คลินิกอายุรกรรม และคลินิกตรวจสุขภาพเป็นต้น

            ด้านรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ ได้เปิดให้บริการมาสักระยะแล้ว และได้รับการตอบรับอย่างดีโดยแยกการบริหารงานมาจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย แก่ผู้ป่วยที่มีสิทธิ์การรักษาภาคเอกชน  ชาวต่างชาติ  ที่มีกำลังชำระค่ารักษาเองได้ รวมถึงผู้ป่วยที่มีบัตรอายุวัฒนะ ของศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ

 รายได้ที่เกิดจากการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวจะนำไปพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ฝึกอบรมแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยสิทธิภาครัฐที่ยากไร้ ซึ่งนอกจากผู้ป่วยจะได้รักษาตัวเองให้หายดีแล้วยังได้ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นการทำบุญด้วยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังเป็นการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพ  มีความพร้อม ในระดับอาเซียนอีกด้วย

               ปัจจุบันศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ หรือ Special medical Center (SMC) เปิดบริการผู้ป่วยใน ชั้น 14 และชั้น 1  และจะเปิดให้บริการในชั้น 13 และ 15 ในลำดับต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance