กกต.ติวเข้มคณะทำงาน เตรียมการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 คาดบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์จัดการเลือกตั้งส่งถึง อ.หนองเรือ 10 วันก่อนการเลือกตั้ง พร้อมเตรียมห้องนิรภัยเก็บบัตรเลือกตั้งทุกใบหลังการเลือกตั้งแล้วเสร็จ

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 21 พ.ย.2562 ที่ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น หรือ กกต. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ประชุมร่วมเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน กกต.ขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 แทนตำแหน่งที่ว่างตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งให้ กกต.ทำการจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำ กกต.ขอนแก่น จากทุกกลุ่มงานเข้าร่วมในการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายอภินันทน์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้การเตรียมการในด้านต่างๆนั้น กกต.ขอนแก่น พร้อมแล้วทั้งหมด โดยได้มีการหยิบยกประเด็นการจัดการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ที่ จ.นครปฐม มาเป็นตัวอย่างในการจัดการเลือกตั้งในระยะเวลาที่จำกัด รวมทั้งในเรื่องของการที่ กกต.มีการสั่งนับคะแนนใหม่ 2 หน่วยเลือกตั้ง ที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น มาเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรม ซึ่งทันทีที่ กกต.กลาง ประกาศจัดให้มีการเลือกตั้งตามระยะเวลาที่กำหนด กกต.ขอนแก่น และ กกต. เขต 7 พร้อมที่จะดำเนินการจัดการเลือกตั้งตามระเบียบและข้อกฎหมายในภาพรวมทั้งหมดทันที โดยเฉพาะกับการเก็บบัตรเลือกตั้งที่เสร็จสิ้นจากการเลือกตั้งที่จะถูกส่งมอบจาก กกต.เขต มายัง กกต. เพื่อเก็บรักษาไว้ที่ห้องนิรภัยประจำ กกต.ขอนแก่น ทุกใบ

“ บัตรเลือกตั้งที่จะใช้ในการจัดการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 นั้นจะส่งจาก กกต.กลาง ผ่านทาง บ.ไปรษณีย์ไทยจำกัด ส่งตรงไปยัง กกต.ขอนแก่น เขต 7 ซึ่ง กำหนดใช้ที่ว่าการอำเภอหนองเรือ เป็นสถานที่ตั้ง กกต.ประจำเขตเลือกตั้งดังกล่าว โดยการจัดส่งนั้นจะอยู่ในระยะเวลา 10 วันก่อนถึงวันเลือกตั้ง และในส่วนของอุปกรณ์การจัดการเลือกตั้งทั้งหมด กกต.ขอนแก่น ก็พร้อมที่จะจัดส่งให้กับ กกต.เขต 7 ในระยะเวลา 10 วันก่อนการเลือกตั้งเช่นกัน ดังนั้นในขณะนี้คือการเตรียมเจ้าหน้าที่และบุคลากร ในการจัดการเลือกตั้งทั้งในส่วนของ กกต.จังหวัด,กกต.เขต และ กกต.ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ทุกตำแหน่งจะต้องเข้ารับการอบรมและรับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้เกิดการผิดพลาดในการเลือกตั้งน้อยที่สุดและที่สำคัญคือการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เน้นไปในกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่จะต้องจัดหน่วยเลือกตั้งที่ให้บริการกับกลุ่มคนเหล่านี้ได้”

นายอภินันทน์ กล่าวต่ออีกว่า ในระยะเวลาที่จำกัด เจ้าหน้าที่ กกต.จะต้องเน้นหนักในเร่องของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นได้เออกมาเลือกตั้งกันให้มากที่สุด ซึ่งในเขตเลือกตั้งที่ 7 นั้นครอบคลุมพื้นที่ อ.มัญจาคีรี และ อ.หนองเรือ ดังนั้นการทำงานเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการตื่นตัว ทั้งการเดินเคาะประตูบ้านหรือการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์นั้นได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่จะต้องไม่น้อยไปกว่าร้อยละ 71 อย่างไรก็ตามยังคงฝากเตือนประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ รวมทั้งการกระทำการใดๆที่เสี่ยงต่อการผิดกฎหมายเลือกตั้งในภาพรวมอีกด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance