นายโรดรีโก โรอา ดูแตร์เต ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 20ถึง 22 มีนาคม 2560 นี้ โดยจะเป็นการเยือน ประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานาธิบดีดูแตร์เตเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมิถุนายน2559โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ และกำหนดทิศทางการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันในอนาคต ทั้งนี้ ในระหว่างการเยือนประเทศไทย ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์มีกำหนดหารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล พบปะหารือกับภาคเอกชนไทยและชุมชนชาวฟิลิปปินส์ในประเทศไทย