กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดระเบียบตัวแทนลิขสิทธิ์ รื้อระเบียบการแจ้งข้อมูลตัวแทน ปิดช่องโหว่การหาประโยชน์โดยมิชอบ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่า ได้หารือประเด็นจัดระเบียบตัวแทนลิขสิทธิ์ ร่วมกับ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็นก่อนออกมาตรการจัดระเบียบตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งนี้เตรียมปรับปรุงระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการแจ้งข้อมูลตัวแทนลิขสิทธิ์ ปิดช่องโหว่จากการล่อให้กระทำผิดและหาประโยชน์จากงานลิขสิทธิ์โดยมิชอบ โดยคุณสมบัติตัวแทนต้องโปร่งใส ประชาชนตรวจสอบได้

ทั้งนี้จากกรณีกระทงลายการ์ตูนลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับมอบนโยบายจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ ให้เร่งดำเนินการออกมาตรการจัดระเบียบตัวแทนลิขสิทธิ์ เพื่อสร้างความชัดเจนในประเด็นดังกล่าวโดยเร็ว ซึ่งการดำเนินการภายใต้หลักกฎหมายและความเป็นธรรม

โดยที่ประชุมมีการหารือหลายประเด็น หนึ่งในนั้นคือเรื่องคุณสมบัติของตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งนอกจากคุณสมบัติพื้นฐานด้านอายุ การศึกษา และประวัติส่วนตัวแล้ว ตัวแทนดังกล่าวยังต้องไม่เคยได้รับโทษจำคุกทางคดีอาญา และต้องผ่านการอบรมและการทดสอบความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายตามที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดขึ้น ก่อนจะได้รับพิจารณาออกบัตรตัวแทน

ทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะรวบรวมฐานข้อมูลตัวแทนเผยแพร่ให้ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นตัวแทนของบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์จริงหรือไม่ โดยตรวจเช็คผ่านทางเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญาและสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏบนบัตรตัวแทน หากตัวแทนมีการนำบัตรตัวแทนไปใช้ในทางมิชอบ หรือนำไปใช้โดยผิดวัตถุประสงค์ อาทิ มีการข่มขู่เรียกเงินค่ายอมความ การแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ การอ้างสิทธิ์จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ซ้ำซ้อนกันหลายราย ฯลฯ หากมีการตรวจสอบพบความผิดจริงจะดำเนินคดีอาญากับตัวแทนดังกล่าว โดยสั่งยกเลิกและเรียกคืนบัตรตัวแทนทันที