วันที่ 19 พ.ย.ที่ บช.น.พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย โฆษก ตร.พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. เปิดเผยว่าตามที่ ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกการจราจรและพิธีการคนเข้าเมือง สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็น ทางการ ขอประชาสัมพันธ์เส้นทางการจราจรให้ประชาชนได้รับทราบ กรณีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส (His Holiness Pope Francis) เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 20 – 23 พ.ย.2562 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การรับเสด็จเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ

พล.ต.ท.ปิยะ กล่าวอีกว่า จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรในบางเส้นทาง บางช่วงเวลา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพี่น้อง ประชาชนในเส้นทางที่เกี่ยวข้อง วันที่ 21 – 22 พ.ย.62 ดังนี้

1. วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย.62 เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบ ได้แก่ เวลา 08.30 น. - 09.00 น. ถ.สาทร ( แยกประมวล - แยกวิทยุ) , ถ.พระราม 4 (แยกวิทยุ – ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2), ทางด่วน/ทางพิเศษ (ด่วนพระราม4/2 -ด่วนยมราช) และ ถ.พิษณุโลก (แยกยมราช - แยกพาณิชยการ), เวลา 09.40 น. – 10.00 น.

ถ.พิษณุโลก (แยกพาณิชยการ - แยกสวนมิสกวัน), ถ.ราชดำเนิน (แยกสวนมิสกวัน แยกผ่านพิภพ และ ถ.อัษฎางค์(แยกผ่านพิภพ - สะพานหก),เวลา 10.40 น. – 11.40 น. ถ.อัษฎางค์ (สะพานหก - แยกผ่านพิภพ), ถ.ราชด าเนิน (แยกผ่านพิภพ – แยกสวนมิสกวัน),ถ.พิษณุโลก (แยกสวนมิสกวัน - ทางขึ้นด่วนยมราช) และ ทางด่วน/ทางพิเศษ (ด่วนยมราช -ด่วนพระราม4/2),เวลา 16.30 น. - 17.00 น.

ถ.สาทร ( แยกประมวล - แยกวิทยุ), ถ.พระราม 4 (แยกวิทยุ – ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2),ทางด่วน/ทางพิเศษ (ด่วนพระราม4/2 -ด่วนยมราช), ถ.พิษณุโลก (แยกยมราช -แยกสวนมิสกวัน) และ ถ.ราชดำเนิน (แยกสวนมิสกวัน – แยกพระรูป ร.5)
- เวลา 17.20 น. - 17.50 น. ถ.ราชดำเนิน (แยกพระรูป ร.5 - แยกสวนมิสกวัน), ถ.พิษณุโลก (แยกสวนมิสกวัน – แยกยมราช), ถ.เพชรบุรี (แยกยมราช - แยกราชเทวี), ถ.พญาไท (แยกราชเทวี - แยกปทุมวัน) และ ถ.พระราม 1
(แยกปทุมวัน - แยกเจริญผล ),เวลา 19.50 น. – 20.20 น. จุฬาซอย 5, ถ.พระราม 1 (แยกเจริญผล – แยกปทุมวัน), ถ.พญาไท (แยกปทุมวัน - แยกสามย่าน), ถ.พระราม 4 (แยกสามย่าน - แยกวิทยุ) และ ถ.สาทร (แยกวิทยุ - แยกประมวล)

พล.ต.ท.ปิยะ กล่าวอีกว่า เส้นทางที่แนะนำให้ประชาชนไปใช้ได้แก่ ถ.สีลม, ถ.ราชด าริ, ถ.สุขุมวิท , ถ.เพลินจิต, ถ.เพชรบุรี, ถ.ราชปรารภ, ถ.จตุรทิศ, ถ.พระราม 6 ถ.ศรีอยุธยา, ถ.หลานหลวง, ถ.จักรวรรดิและ ถ.เยาวราช

2. วันศุกร์ที่ 22 พ.ย.62 เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบ ได้แก่ เวลา 09.00 น. – 09.45 น. และ เวลา 12.30 น. – 13.15 น. ถ.สาทร ( แยกประมวล - แยกวิทยุ), ถ.พระราม 4 (แยกวิทยุ – ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2), ทางด่วน/ทางพิเศษ (ด่วนพระราม4/2 -ด่วนยมราช), ถ.พิษณุโลก (แยกยมราช - แยกสวนมิสกวัน), ถ.ราชดำเนิน (แยกสวนมิสกวัน – แยก จปร.), ถ.สะพานพระราม 8 และ คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี,เวลา 15.00 น. – 15.20 น. ถ.สาทร ( แยกประมวล - แยกวิทยุ), ถ.พระราม 4 (แยกวิทยุ - แยกสามย่าน) และ ถ.พญาไท (แยกสามย่าน - แยกปทุมวัน) ,16.10 น. - 16.30 น. ถ.พญาไท (แยกปทุมวัน - แยกสามย่าน), ถ.พระราม 4 (แยกสามย่าน - ทางขึ้นด่วนสะพานสว่าง), ทางพิเศษศรีรัช (ทางขึ้นด่วนสะพานสว่าง - ด่วนสีลม), ถ.สีลม (ทางลงด่วนสีลม - แยกบางรัก) และถ.เจริญกรุง (แยกบางรัก – ซอยเจริญกรุง 40) เส้นทางที่แนะนำให้ประชาชนไปใช้ได้แก่ ถ.สีลม, ถ.ราชด าริ, ถ.สุขุมวิท , ถ.เพลินจิต, ถ.พระราม 1, ถ.เพชรบุรี, ถ.ราชปรารภ, ถ.พระราม 6, ถ.ศรีอยุธยา, ถ.หลานหลวง และ ถ.เยาวราช

กรณีที่มีความจำเป็นต้องเดินทางในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ขอได้โปรดใช้ระบบขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนจะเป็นการสะดวกกว่า หากมีความจำเป็นต้องใช้รถส่วนบุคคลขอให้ศึกษาเส้นทางตามที่ได้แนะนำทและให้เผื่อเวลาในการเดินทางเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กองบัญชาการต ารวจนครบาล ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเต็มก าลัง หากต้องการสอบถามข้อมูลจราจร เพิ่มเติมได้สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมละสั่งการจราจร (บก.02) โทรศัพท์1197 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ทางแอพพลิเคชั่น M – Help Me

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน