วันที่ 19 พ.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เปิดเผยว่า พรุ่งนี้จะเดินทางไปชี้แจงคณะกรรมาธิการสามัญพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับการการเลือกตั้งในส่วนที่กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ ซึ่งไทม์ไลน์การเลือกตั้งท้องถิ่น ผู้ที่จะมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดคือ คณะรัฐมนตรี กกต. หารือร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเน้นความพร้อมของ กกต. และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก และรอ กกต. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ยังไม่มีประกาศ รวมถึงยังมีปัจจัยเรื่องงบประมาณส่วนท้องถิ่น ว่ามีความพร้อมหรือไม่ ซึ่งกำลังตรวจสอบความพร้อม เพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นจะต้องใช้งบประมาณส่วนท้องถิ่นเอง หากงบประมาณไม่พอ ต้องใช้เงินสำรองที่มีอยู่หรืองบประมาณปี 2563 ซึ่งต้องรอพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประมาณ ประจำปี 2563 ซึ่งภายใน 2 วันนี้จะทราบว่าท้องถิ่นมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และหาก กกต. และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีความก็สามารถกำหนดวันเลือกตั้งได้ ส่วน ครม. มีหน้าที่กำหนดวัน การจะบอกว่าพร้อมหรือไม่ต้องให้ทั้งสองส่วนมาคุยกัน