ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเป็นไปตามนโยบายนายกรัฐมนตรี คาดจัดถนนคนเดิน 5จุด หวังดึงนักท่องเที่ยวอยู่กทม.นานขึ้น

(15 พ.ย.62) ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ว่า กรุงเทพมหานครได้รับนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในระยะ 1 ปีข้างหน้านี้ ซึ่งจะเน้นเร่งด่วนภายในช่วงปลายปี 62 ก่อน เบื้องต้นกรุงเทพมหานครกำหนดจุดจัดกิจกรรมไว้ 5 จุด ในการจัดทำถนนคนเดิน (walking street) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครมากขึ้นและอยู่นานขึ้น รวมทั้งเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย แยกราชประสงค์ ถนนสีลม ถนนข้าวสาร ถนนลาดหญ้าหรือย่านกุฎีจีน และถนนเยาวราช

สำหรับรูปแบบการจัดอาจแตกต่างกันตามพื้นที่และความเหมาะสม อาทิ บริเวณแยกราชประสงค์ เขตปทุมวัน อาจจัดเป็นรูปแบบ street food festival โดยจะร่วมกับเชฟชุมพล แจ้งไพร (เชฟกระทะเหล็ก) บริเวณถนนสีลม เขตบางรัก ซึ่งเคยปิดถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์อยู่แล้ว อาจจัดในรูปแบบงานวัด การจำหน่ายสินค้าและอาหาร บริเวณถนนข้าวสาร เขตพระนคร ซึ่งในพื้นที่มีความหลากหลาย อาจจัดในรูปแบบการจำหน่ายสินค้า/อาหาร ศิลปะทำมือของศิลปินหน้าใหม่ บริเวณถนนลาดหญ้าหรือย่านกุฎีจีน เขตคลองสานและเขตธนบุรี อาจจัดในรูปแบบเชิงอาหารและศิลปวัฒนธรรม และบริเวณถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งเด่นเรื่องอาหารอยู่แล้ว อาจจัดในรูปแบบ street food โดยมอบหมายให้แต่ละสำนักงานเขตในพื้นที่ดังกล่าวหารือร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บชน.) และกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร) ถึงแนวทางในการจัดถนนคนเดิน (walking street) ว่ามีผลกระทบต่อการจราจร หรือกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนหรือไม่ รวมทั้งหารือด้านกายภาพเนื่องจากแต่ละพื้นที่มีกายภาพแตกต่างกัน บางเขตอาจจัดได้ทุกสัปดาห์ บางเขตอาจจัดได้ทุกเดือน หรือบางเขตอาจจัดครั้งเดียวแล้วสับเปลี่ยนย้ายจุดจัดกิจกรรมเป็นต้น โดยให้เขตนำข้อสรุปที่ได้ เสนอในที่ประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานครในวันที่ 25 พ.ย.62 เพื่อจะได้เร่งดำเนินการต่อไป ส่วนสำนักงานเขตที่เหลือ 44 เขต ให้สำรวจในพื้นที่แต่ละเขตว่าจุดใดมีศักยภาพสามารถดำเนินการจัดถนนคนเดินได้ให้เสนอมานอกจากนี้ รัฐบาลได้มอบหมายกรุงเทพมหานครส่งเสริมด้านอื่นๆ ให้ครบถ้วน อาทิ การปรับภูมิทัศน์เมือง สามารถประดับไฟและตกแต่งต้นไม้ในเมืองให้มีความสวยงามตลอดทั้งปี ไม่จำเป็นต้องสวยงามในเฉพาะช่วงเทศกาล และการจัดกิจกรรมผ่อนคลายให้คนกรุงเทพมหานครและนักท่องเที่ยว เช่น การจัดดนตรีในสวน หรือจัดคอนเสิร์ตในสวน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกช่วงอายุ และจัดเทศกาลประดับไฟสวยงามประจำปีอย่างเช่นที่ต่างประเทศทำ เป็นต้น

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance