จากกรณีที่ชาวบ้านหมู่ 7 และ หมู่ 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ประสบปัญหาจากน้ำในคลองราษฎร์เจริญเน่าเสีย ไม่มีการระบายออก ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่กว่า 50 รายไม่สามารถใช้น้ำจากคลองดังกล่าวได้ นั้น

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า ภายหลังจากที่เกิดปัญหาขึ้น ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจสภาพพื้นที่ดังกล่าว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 สารวัตรกำนัน และราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ พบว่าประตูระบายน้ำ(ชั่วคราว) ชำรุดใช้การไม่ได้ ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก และโครงการชลประทานสมุทรสาคร จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งราษฎรที่ได้รับผลกระทบมาร่วมหารือแนวทางการแก้ไข ทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ได้ดำเนินการซ่อมแซมประตูน้ำดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้ชั่วคราวแล้ว พร้อมทั้งประสานให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ทำหน้าที่ในการควบคุมการระบายน้ำบริเวณท่อระบายน้ำอ้อมโรงหีบ ให้มีความสัมพันธ์กับการควบคุมการระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองอ้อมโรงหีบ พร้อมกับดำเนินการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบริเวณคลองหน้าตลาดเฮงเนรมิต เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของน้ำให้ดีขึ้น

ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก จะร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ วางแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำหับเผย บริเวณจุดท่อลอดระบายน้ำอ้อมโรงหีบ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการควบคุมการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ได้เสนอของบประมาณในการก่อสร้างประตูระบายน้ำถาวร ในปีงบประมาณ 2564 บริเวณคลองคันพนัง พร้อมทั้งรื้อถอนสิ่งกีดขวางทางน้ำออก เพื่อช่วยการไหลเวียนของน้ำในคลองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กรมชลประทาน มีความเป็นห่วงราษฎรในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำเน่าเสียดังกล่าว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถใช้น้ำจากคลองส่งน้ำดังกล่าวได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance