TFG โชว์กำไร 9 เดือน ปี 62 แตะ 1,312.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105.89% จากงวดเดียวกันปีก่อน เนื่องจากการขยายปริมาณสุกร รองรับความต้องการในตลาด และราคาสุกรที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ขณะที่บริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบได้ดี หนุนกำไรขั้นต้นดีขึ้น "วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ" เผยโค้งสุดท้ายปีนี้ เดินหน้าลดต้นทุนการผลิต มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการทำกำไร มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตตามเป้าหมาย

นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หรือ TFG เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือน 62 กำไรสุทธิอยู่ที่ 1,312.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105.89% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิเท่ากับ 637.31 ล้านบาท ส่วนรายได้จากการขายอยู่ที่ 21,485.24 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 4.32% จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีจำนวน 20,595.71 ล้านบาท

สำหรับในงวดไตรมาส 3/62 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 589.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.08% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิเท่ากับ 525.93 ล้านบาท ส่วนรายได้จากการขายอยู่ที่ 7,491.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.26% จากงวดเดียวกันปีก่อน ที่มีจำนวน 7,398.42 ล้านบาท

โดยความสามารถในการทำกำไรยังอยู่ในระดับที่ดี เนื่องจากปริมาณขายสุกร ได้ผลตอบรับที่ดีจากความต้องการในประเทศ ทดแทน supply ในตลาดที่ลดลงบางส่วนจากรายย่อย โดยราคาขายไก่และราคาสุกรในประเทศยังคงทรงตัวได้ในระดับที่ดี ประกอบกับต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการบริหารจัดการต้นทุนอาหารสัตว์ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กำไรขั้นต้นอยู่ในระดับที่ดี

“ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปีนี้ มีทิศทางที่ดีอย่างเห็นได้ชัดเจนเมื่อเทียบจากปีก่อน โดยช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา ยังสามารถรักษาการเติบโตได้ดี โดยไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ บริษัทฯ จะคงเน้นนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการทำกำไรและลดต้นการผลิต เพื่อให้การเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้”

นอกจากนี้บริษัทได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนให้ส่งออกผลิตภัณฑ์และเนื้อไก่แช่แข็งไปยังประเทศจีนได้เพิ่มขึ้นอีก 1 โรงงานแล้วในช่วงปลายเดือนต.ค.62 โดยเริ่มส่งออกตั้งแต่ในเดือนพ.ย.นี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีของบริษัท เนื่องจากประเทศจีนมีความต้องการสินค้าไก่จากไทย และราคาส่งออกไปยังประเทศจีนจะสูงกว่าการจำหน่ายในประเทศค่อนข้างมาก ทำให้แนวโน้มการส่งออกไปที่จีนทั้งด้านปริมาณและราคาสดใสต่อเนื่อง ในส่วนของราคาสุกรที่ประเทศเวียดนามก็ได้ปรับตัวขึ้นค่อนข้างสูงจากช่วงก่อนหน้านี้”

ทั้งนี้ที่ผ่านมา บริษัทไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)หรือ TFG ได้ตั้งบริษัทย่อยชื่อว่า บริษัททีเอฟ เทค จำกัดเพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ดำเนินงานโครงสร้างด้านวิศวกรรม และเทคโนโลยี โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท บริษัทถือหุ้น 76% ของทุนจดทะเบียน และบุคคลธรรมดา 5 ราย ถือหุ้นรวมกัน 24% ของทุนจดทะเบียน มีวัตถุประสงค์ของการตั้งบริษัทดังกล่าว เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทในเครือ