บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE รายงานว่า บริษัทได้ซื้อกิจการโซลาร์ฟาร์มในประเทศใหม่อีก 1 แห่ง ขนาดกำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ใน อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง มูลค่าเงินลงทุน 545 ล้านบาท จากบริษัท สยามโซล่า เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งโซลาร์ฟาร์มแห่งนี้ ขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วตั้งแต่เดือนมี.ค.56

ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)เปิดเผยว่า การซื้อกิจการโซลาร์ฟาร์มแห่งนี้ เป็นการรับซื้อไฟฟ้าแบบ Adder 8 บาท (บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ซึ่งถือว่าให้รายได้และผลตอบแทนที่สูงมาก ทั้งนี้ส่งผลให้ TSE มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นรวมเป็น 313.67 เมกะวัตต์ สำหรับการเจรจาซื้อโรงไฟฟ้าในประเทศอีกประมาณ 30 กว่าเมกะวัตต์ คาดได้ข้อสรุปภายในไตรมาส 1/2563

ส่วนแผนการลงทุนในต่างประเทศอีกกว่า 200 เมกะวัตต์อาทิ ไต้หวันและเวียดนาม ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการศึกษาในเชิงลึก คาดว่าจะได้รับทราบข่าวดีภายในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 อย่างแน่นอน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance