พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีทอดกฐิน ประจำปี 2562 ที่วัดป่าพุทธทรงเมตตา หมู่ที่ 13 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โดยได้ยอดกฐินที่ได้ทำบุญเป็นเงินทั้งสิ้น 1,111,135 บาท และวัดต่างๆโดยมีรายระเอียดดังนี้ วันที่10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ร่วมถวายเงินกฐิน วัดป่าพุทธทรงเมตตา จังหวัดเชียงราย ปัตตานุโมทนามัย บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ร่วมถวายเงินกฐิน วัดเทพสรธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 168,000 วันที่ 9 พ.ย.2562 ร่วมถวายเงินกฐิน วัดเทพประสิทธิ์ จังหวัดเชียงราย จำนวน 140,000 บาท วันที่ 10 พ.ย.2562 ร่วมถวายเงินกฐิน วัดไร่ (สถิตย์ชลธาร) ต.บางตะวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี จำนวน 100,000 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562 ร่วมถวายเงินกฐิน วัดทุ่งสันติธรรม จังหวัดกระบี่ จำนวน 90,000 บาท วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ร่วมถวายเงินกฐิน วัดมหาธาตุวชิรงคล (วัดบางโทง) จังหวัดกระบี่ จำนวน 80,000 บาท วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562 ร่วมถวายเงินกฐิน วัดสุตธรรมาราม จังหวัดนครนายก จำนวน 50,000 บาท วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2562 ร่วมถวายเงินกฐิน วัดช้างให้ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ร่วมถวายเงินกฐิน วัดสมานรัตนาราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ร่วมถวายเงินกฐิน วัดป่าสันติธรรม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม วัดสโฆสมังคลาราม อ.ปากปลา จ.นครพนม,วัดคณิสรธรรมิการาม อ.ปากปลา จ.นครพนม วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ร่วมถวายเงินกฐิน วัดพระพุทธบาทสี่รอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จำนวนเงิน 500,000