1 ธ.ค.นี้ 2.5 กม. 5 กม. และ 10 กม. จากสวนสมเด็จไปสวนรถไฟ ระบุสถานการณ์ผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 7.7 หมื่นราย รายใหม่ยังไม่ถึงเบญจเพศ ขณะการแก้ปัญหายังไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้

พล.ต.ท โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล RUN for HUG 2019 “ วิ่งครั้งนี้ ยิ่งให้ ยิ่งได้”เนื่องในวันเอดส์โลกประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหารกทม.ผู้แทน ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมงาน ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า)

กทม. โดยกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย รณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 62 โดยจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล RUN for HUG 2019 ภายใต้แนวคิด “วิ่งครั้งนี้ ยิ่งให้ ยิ่งได้” ในวันเอดส์โลกวันที่ 1 ธ.ค.62 โดยร่วมกับมูลนิธิเอดส์กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย รณรงค์สร้างกระแสความตระหนักเกี่ยวกับเรื่อง HIV หรือเอดส์แก่ประชาชน ป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อรายใหม่ และเป็นการระดมทุนช่วยเหลือHIV/ผู้ป่วยเอดส์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่มีสิทธิในการรักษา ให้เข้าถึงระบบดูแลรักษา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม โดยสมัครออนไลน์ที่ www.fanaticrun.com เส้นทางเริ่มที่ สวนสมเด็จ ไปสวนจตุจักร สิ้นสุดที่สวนวชิรเบญจทัศ มี 3 ระยะทาง 2.5 กม. ค่าสมัคร 450 บาท/ 5 และ 10.5 กม. ค่าสมัคร 500 บาท

รองผู้ว่าฯเปิดเผยว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของ HIV /เอดส์ ปี 62 กทม.มีผู้ติดเชื้อ HIV ที่ยังมีชีวิตอยู่สะสม 77,558 คน เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,190 คน ในจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ เป็นกลุ่มเยาวชนอายุน้อยกว่า 25 ปี 628 คน ร้อยละ 52.8 และเป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย 406 คน ร้อยละ 34 สาเหตุหลักเกิดจากมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ทั้งนี้ กทม.ได้ลงนามปฏิญญาเพื่อยุติปัญหาเอดส์ Fast-Track Cities ในวันเอดส์โลก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีเป้าหมาย 90-90-90 ภายในปี 63 และ 95-95-95 ภายในปี 73 ซึ่งกทม.ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันยังไม่บรรลุเป้าหมายอยู่ที่ 92–78-76 โดยปัญหาหลักของการดำเนินงานอยู่ในช่วง ผู้ที่ทราบว่าตนติดเชื้อได้รับยาต้านไวรัส และสามารถกดไวรัสได้สำเร็จ ยังไม่ถึง 90 ตามเป้า

ดังนั้น กทม.จึงมีนโยบายและขยายบริการการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่ฟรี โดยไม่คำนึงถึงสิทธิและสัญชาติ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 แห่ง คือ ศูนย์ฯ 20 บจม.ธนาคารนครหลวงไทย , ศูนย์ฯ 21 วัดธาตุทอง , ศูนย์ฯ 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ , ศูนย์ฯ 28 กรุงธนบุรี , ศูนย์ฯ 36 บุคคโล , ศูนย์ฯ 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ , ศูนย์ฯ 64 คลองสามวา และ โรงพยาบาลสังกัดกทม.8 แห่ง คือ โรงพยาบาลกลาง , โรงพยาบาลตากสิน , โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ , โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ , โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ , โรงพยาบาลลาดกระบัง , โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ , โรงพยาบาลสิรินธร และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษามากขึ้น

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance