วันที่ 14 พ.ย. ที่รัฐสภา นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือต่อนายมานะ โลหะวณิชย์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฏร ขอให้พิจารณาการขึ้นค่าผ่านทางของ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ว่า แม้พรรคประชาธิปัตย์ไม่มีส.ส.ในกรุงเทพมหานครเลย แต่ตนขอใช้สิทธิ์ผู้แทนปวงชนชาวไทยเรียกร้องแทนพี่น้องประชาชนผู้ใช้ทางยกระดับดอนเมือง โดยเฉพาะพี่น้องชาวกรุงเทพฯ จากกรณีที่บริษัททางยกระดับฯจะขึ้นค่าผ่านทาง ถือเป็นการซ้ำเติมและเพิ่มภาระแก่พี่น้องประชาชนในภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเช่นนี้

ดังนั้น จึงขอให้ทางกมธ.ตรวจสอบว่าการประกาศขึ้นค่าผ่านทางครั้งนี้ถูกต้องตามสัญญาหรือไม่ และสมเหตุสมผลหรือไม่ อย่างไร หรือจะหาทางบรรเทาให้แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างไร

นายเทพไท กล่าวอีกว่า อยากฝากให้กมธ.พิจารณา คือ ระยะทางดินแดง สุทธิสาร และลาดพร้าวมีระยะทางที่แตกต่างกัน แต่เก็บค่าทางด่วนเท่ากัน จึงถือว่าเป็นการขึ้นค่าทางด่วนไม่เป็นธรรม และหากเทียบกับอัตราค่าทางด่วนของมอเตอร์เวย์ในระยะทางหนึ่งกิโลเมตรจะเห็นว่าสูงกว่าที่อื่นอีกด้วย และขอให้ทางกมธ.เรียกเอกสารการต่อสัมปทานซึ่งเกิดขึ้นหลายครั้งมาพิจารณาว่าชอบธรรมหรือไม่ ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 22 ธ.ค. ซึ่งบริษัทดังกล่าวจะขึ้นค่าทางด่วน

กองทุนประกันวินาศภัย