นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นายอารัญ จั่นจีน ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และทีมงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เข้าให้ความรู้ตามขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ให้กับผู้มีความประสงค์ จะขอจัดตั้งสหกรณ์นักเรียน​ ในโรงเรียนผู้รู้​ ญสส.80​ วัดญาณสังวรารามมหาวิหาร ณ​ ห้องอบรมโรงเรียน​ผู้รู้​ ญสส.80​ วัดญาณสังวรารามมหวิหาร​ อำเภอบางละมุง​ จังหวัดชลบุรี

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้รับการประสานงานจากผู้บริหารโรงเรียน​ผู้รู้​ ญสส.80​ วัดญาณสังวรารามมหวิหาร​ อำเภอบางละมุง​ จังหวัดชลบุรี​ ว่ามีความประสงค์จะขอจัดตั้งสหกรณ์นักเรียน​ ในโรงเรียนผู้รู้​ ญสส.80​ วัดญาณสังวรารามมหาวิหาร​ เพื่อเป็นฐานเรียนรู้การสหกรณ์​ แก่นักเรียนในโรงเรียน​ จำนวน​ 97​ คน​ ระดับมัธยมต้น​ ได้เรียนรู้ในเรื่องการสหกรณ์​ และภาคปฏิบัติจริง​ และขณะนี้เป็นขั้นตอนของการประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์​ และให้ความรู้แก่นักเรียน​ ในเรื่อง​อุดมการณ์​ หลักการ​ และวิธีการสหกรณ์​ เวลา​ 3​ ชั่วโมง​ จำนวนผู้เข้าร่วม​ 97​ คน​ และมีการเลือกตั้งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นักเรียน​ จำนวน​ 10​ คน​ เพื่อดำเนินการประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์​ พิจารณากิจกรรมของสหกรณ์นักเรียน​ กำหนดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์​ กำหนดแผนงานและการดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์​ กำหนดที่ตั้งและห้องปฏิบัติการ​ และกำหนดข้อบังคับสหกรณ์โรงเรียน​ และรวบรวม เอกสารหลักฐานต่าง​ๆ ในการดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ในโรงเรียน​ เสนอให้นายทะเบียน ผู้รับจดทะเบียนสหกรณ์นักเรียนต่อไป