สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สกก.พนัสนิคม จำกัด จัดโครงการ สานฝัน พัฒนาการเรียน ปลูกฝังนักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษา

นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ นางศรีจรรยา สดศิริวิรัฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรพนัสนิคม จำกัด จัด "โครงการ สานฝัน พัฒนาการเรียน" โดยมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา จำนวน 73 คน

เนื่องจากเล็งเห็นประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับในครั้งนี้ จึงได้จัดทำ "โครงการสานฝัน พัฒนาการเรียน" เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อุปกรณ์การเรียน ได้มีกำลังใจ มุ่งมั่นในการเรียน รวมถึงปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษา และเพื่อเพิ่มกำลังทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน