วันนี้(13พ.ย.62) ที่โรงเรียนเทพมิตรศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ให้การต้อนรับทีมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2562 โดยนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา คว้าแชมป์โลกการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2562 ซึ่งทีมชาติไทยคว้า 7 รางวัล ในการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ รอบนานาชาติ ณ ประเทศฮังการี เมื่อวันที่ 8 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท Regular Junior ทีม TS1 จากโรงเรียนเทพมิตรศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท Regular Junior ทีม TS5 จากโรงเรียนเทพมิตรศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 ประเภท Advanced Robotics Challenge ทีม Love Father 3000 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 ประเภท Regular Elementary ทีม Organic จากสถาบันสมุย โรบอท รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 6 ประเภท Regular Senior ทีม TS2 จากโรงเรียนเทพมิตรศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 6 ประเภท Open Elementary ทีม ACEP Robot จากโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 8 ประเภท Advanced Robotics Challenge ทีม Sathunopante จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ซึ่งการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ หรือ World Robot Olympiad (WRO) เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ ในด้านการออกแบบและการสร้างหุ่นยนต์รวมถึงการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ โดยใช้หุ่นยนต์จาก Lego Education มาทำการแข่งขันกันในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2004 ประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 64 ประเทศทั่วโลก ในแต่ละปีจะมีการจัดแข่งขันระดับนานาชาติโดยหมุนเวียนประเทศเจ้าภาพไปตามประเทศสมาชิก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีการแข่งขันของเยาวชนทั่วโลกได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างมิตรภาพในฐานะผู้นำแห่งอนาคต เพิ่มพูนวิสัยทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชน ให้สามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาวงการอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการเตรียมความพร้อม สู่ศตวรรษแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.