เมื่อวันที่ 13 พ.ย.62 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีชักพระ ประจำปี 62 โดยมีพล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายชูชาติ สุวรรณนที ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ สภาวัฒนธรรมเขตตลิ่งชัน ประชาคมตลาดน้ำตลิ่งชัน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานเขตตลิ่งชัน

สำหรับงานประเพณีชักพระ เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวฝั่งธนบุรีได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานานกว่า 100 ปี ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป การจัดงานประเพณีชักพระหรือในปัจจุบันเรียกว่างานแห่พระบรมสารีริกธาตุ จะจัดในช่วงวันแรม 2 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ซึ่งปีนี้กำหนดจัดงาน 3 วัน ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ย.62 โดยวันที่ 12 พ.ย.62 มีพิธีบวงสรวงบูชาเทพ และอดีตพระมหากษัตริย์ พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสู่พระมณฑป ณ วัดนางชี เขตภาษีเจริญ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสรงน้ำ

วันที่ 13 พ.ย.62 เปิดให้ประชาชนสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ จนถึงเวลา 08.00 น. และในเวลา 08.30 น. ขบวนแห่เรืออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกเดินทางทางน้ำจากวัดนางชี เขตภาษีเจริญ ไปยังสำนักงานเขตตลิ่งชัน โดยใช้เส้นทางคลองด่าน ผ่านคลองบางกอกใหญ่ เข้าคลองชักพระ และสิ้นสุดที่สำนักงานเขตตลิ่งชัน สำหรับเที่ยวกลับ ในเวลา 13.00 น. ขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกเดินทางจากสำนักงานเขตตลิ่งชัน ไปตามคลองชักพระ เข้าคลองบางกอกน้อย ออกแม่น้ำเจ้าพระยา เลี้ยวเข้าคลองบางกอกใหญ่ แล้ววกเข้าคลองด่าน กลับสู่วัดนางชี เขตภาษีเจริญ โดยประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่บริเวณริมสองฝั่งคลองตามเส้นทางที่ขบวนเรือผ่าน จะตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การกล่าวคำอาราธนาในศาสนพิธี และปาฐกถาธรรม ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันที่ 14 พ.ย.62 พิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานผู้ชนะการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ พร้อมเปิดให้ประชาชนสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และพระสงฆ์ 108 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เจริญสมาธิภาวนา เป็นพุทธบูชา ก่อนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสู่ที่ประดิษฐานเดิม ในเวลา 19.00 น. 

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance