สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ถึงเทศกาลลอยกระทงที่จะกลายเป็นขยะกระทงจำนวนมหาศาลในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ โดยได้จับตาการเคลื่อนไหวของขยะกระทงเหล่านี้ ระบุ

“จิสด้าใช้ข้อมูลกระแสน้ำจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง คาดการณ์การเคลื่อนที่ของกระทงในคืนนี้ จาก 4 แม่น้ำสายใหญ่ ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำบางปะกง ที่จะกลายเป็นขยะและอาจลอยสู่ทะเล ตั้งแต่เที่ยงคืนนี้จนถึง 6 โมงเย็นของวันพรุ่งนี้

ซึ่งหากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีมากเพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ำอ่าวไทยตอนบน (เส้นประสีแดง)

อย่างไรก็ตาม จิสด้าได้ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว”