“จตุพร” ชำแหละเกมพรรคร่วมรัฐบาล แฉแสดงละครแก้รัฐธรรมนูญหลอกคนไทย จัดฉาก “ปาหี่”แย่งชิงตำแหน่ง ประธาน กมธ.ศึกษาฯ คาดไม่เกิดผล ได้แค่เอกสารรายงานผลศึกษาต่อสภา เชื่อไม่ได้แก้ รธน.จริง ชี้เป็นมวยล้มต้มคนดู

นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เปิดเผยในรายการ "ลมหายใจพีซทีวี เวทีทัศน์" เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2662 ว่า จากประสบการณ์การทำงานในฐานะ ส.ส. การตั้ง กมธ.ศึกษาในเรื่องใด ๆ มักไม่ประสบความสำเร็จเสมอ เพราะศึกษามาแล้วได้เอกสารมาเล่มหนึ่งนำเสนอต่อสภาฯ บ้าง หรือได้ผลมาแล้วก็ไม่กล้านำเสนอต่อสภาฯ บ้าง แล้วไม่เกิดผลอะไรขึ้นมา เสมือนมวยล้มต้มคนดู หรือ เหมือนละครลวงโลก

ทั้งนี้ตนขอเรียกร้อง ให้ทุกฝ่ายทำตามที่เคยประกาศไว้กับประชาชนก่อนเลือกตั้ง ในส่วนที่เห็นตรงกันอยู่แล้ว ในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือ แก้ไขมาตรา 256 เพื่อให้เกิดสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. จากนั้น ให้ ส.ส.ร.ตั้งกรรมาธิการฟังความเห็นจากประชาชนเพื่อยกร่าง ส่งกลับให้ ส.ส.ร. เพื่อทำประชามติ แต่ต้องตัดอำนาจในการแก้ไขร่างฯ โดยสภาฯ ออก ให้เป็นเรื่องของประชาชนเท่านั้น ขีดเส้นใต้ หมวด 1 และ 2 ที่จะไม่มีการแตะ เช่นนี้เท่านั้นจึงจะเป็นการสะเดาะกุญแจ เปิดประตูในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ถูกต้อง

“การมุ่งไปเรื่องการตั้งกมธ. ตนว่าพังมาตั้งแต่เริ่ม จะเสียเวลาตั้งกรรมาธิการศึกษา ให้เสียงบประมาณแผ่นดินไปทำไม ยิ่งตั้ง ยิ่งทำไม่สำเร็จ เป็นการติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรก จะสะสมปัญหานำพาสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ เมื่อหากมีคนไม่เข้าใจ และคนเข้าใจว่าถ้าแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้แล้วจะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ถือเป็นการหลอกคนไทยตั้งแต่เริ่ม ผมไม่เห็นด้วย ดังนั้นที่ควรทำคือ พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งประกาศนโยบายเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ จนเป็นเหตุผลให้ตระบัดสัตย์กับประชาชน เข้าร่วมรัฐบาล ควรเป็นผู้นำเจรจากับซีกฝั่งรัฐบาล วุฒิสภา ให้ร่วมมือกันในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้”