เรือนจำเหรียงห้อง เมืองตรัง นำผู้ต้องขังปลูกพืชผลทางการเกษตรปลอดสารพิษจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป เผยได้รับการตอบรับจากประชาชนผู้บริโภคเป็นอย่างดี ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งยังจัดเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการเกษตรอีกแห่งของจังหวัดตรังอีกด้วย

นายควง วรรณขาว หัวหน้าเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง เปิดเผยว่า เรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง เป็นทัณฑสถานเปิด ควบคุมผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี และทำสัญญากับผู้นำชุมชนในการนำผู้ต้องขังมาอยู่ที่เรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง ภายในเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้องนั้น ได้มีการจัดสรรพื้นที่ทำการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 มีการจัดฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังที่มาอยู่ในเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านพืช สัตว์และประมง เมื่อพ้นโทษแล้วผู้ต้องขังสามารถนำไปประกอบอาชีเลี้ยงตนเองและครอบครัว และไม่หวนกลับมากระทำผิดอีก

นายควง เปิดเผยต่อไปว่า ผู้ต้องขังที่มาอยู่ที่เรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง ต้องควบคุมตัวเอง เนื่องจากที่นี่ไม่มีรอบรั้วรอบ หากคิดหลบหนีเมื่อถูกจับได้ ต้องกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำจังหวัดตรังเพียงอย่างเดียว

ทางเรือนจำชั่วคราวเหรียงก้องนั้น ได้จัดสรรพื้นที่ในการทำแปลงเกษตร มีปลูกผักชนิดต่าง ๆ การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ การทำก้อนเชื้อเห็ด การทำน้ำส้มจากไม้ และอื่นๆ

“ทั้งนี้ การทำเกษตรในพื้นที่เรือนจำชั่วคราวเหรียงห้องนั้น ใช้สารสกัดจากธรรมชาติล้วน ๆ ไม่มีการใช้สารเคมีแต่อย่างใด เนื่องจากยึดแนวทางการดำเนินงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรของเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง เป็นที่ต้องการของประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากปลอดสารเคมี ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังนำปลาดุกที่เลี้ยงมาทำปลาดุกร้า จำหน่ายสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอีกด้วย” นายควง กล่าว

นายควง กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีการแบ่งปันรายได้ให้กับผู้ต้องขังเพื่อเก็บไว้ เมื่อพ้นโทษออกไปจะได้มีเงินติดตัวและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ด้วย ซึ่งมีรายได้ต่อคนประมาณ 2 พันบาทต่อคน ในขณะที่ผู้ต้องขังบอกว่าการมาอยู่ที่เรือนจำเหรียงห้องนั้น ได้ฝึกอาชีพต่าง ๆ เมื่อพ้นโทษจะนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวและไม่คิดที่จะกระทำผิดอีก

“ขณะนี้มีการนำนกยูงมาเลี้ยงภายในเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง อีกด้วย และพร้อมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ได้ในวันและเวลาราชการ จะมีเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังคอยอธิบายถึงการดำเนินเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ที่ประสบความสำเร็จ อีกด้วย” นายควง กล่าว.