วันที่ 10 พ.ย.62 นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.)กล่าวถึงการส่งตัวแทนพรรคเข้าร่วมเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า เท่าที่ทราบพรรคส่งตนเป็นตัวแทนเพียงคนเดียวในฐานะที่ตนเป็นผู้ยื่นญัตตินี้ ส่วนพรรคจะมึประเด็นไหนเสนอให้บ้างนั้น เป็นเรื่องที่เมื่อได้กมธ.ศึกษาแก้รัฐธรรมนูญแล้วถึงจะมาคุยเรื่องนี้กัน พรรคชาติไทยพัฒนามีเพียง 1 เสียง จะไปตั้งธงเลยไม่ได้ ต้องมาจับเข่าคุยกันก่อน สำหรับตำแหน่งประธานกมธ.ศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่รู้พรรคไหนเสนอใคร จึงเร็วเกินไปที่จะพูดว่าใครจะเป็นประธานกมธ.ศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งความจริงแล้วควรให้มีการส่งชื่อเข้าสภา แล้วกมธ.ศึกษาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไปเลือกกันเอง อยากให้รอข้อสรุปในกรธ.เพราะเรื่องนี้ต้องตั้งในกมธ.ไม่ใช่ตั้งข้างนอกเข้าไป

ทั้งนี้ วันที่ 13 พ.ย.คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร(วิปรัฐบาล) จะพิจารณาญัตติเสนอตั้งกรธ.ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่าสามารถเสนอเข้าสู่การพิจารณาสภาได้ในช่วงเวลาใด แต่คาดว่าสัปดาห์นี้ไม่ทัน เพราะมีเรื่องค้างการพิจารณาอยู่จำนวนมาก และวันนั้นจะทราบรายชื่อตัวแทนของแต่ละพรรค