เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 10 พ.ย.62 ที่สำนักงานใหญ่พรรคอนาคตใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมระดมความเห็นของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และองค์กรภาคประชาสังคม ต่อร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 (แก้ไขเพิ่มเติม) หรือ พ.ร.บ. แก้ไขรายละเอียดเกณฑ์ทหาร รวมทั้งระดมความคิดในการรรณงค์ต่อประชาชนทั่วไปให้สนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วย ทั้งนี้ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ที่เข้าร่วม อาทิ พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค นายธีรัจชัย พันธุมาศ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม โดยบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเป็นไปอย่างเข้มข้น หนักแน่นทั้งเนื้หาและสาระ

พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ในฐานะผู้ที่มีส่วนในการยกร่างกฎหมายฉบับนี้ เปิดเผยว่าจะเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรภายในสัปดาห์นี้ โดยหวังว่าจะได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชนและเพื่อนสมาชิก ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของการปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัย เป็นมืออาชีพ มีศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ และความรู้ความสามารถทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ