วันที่ 10 พ.ย.62 นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ แนะนำว่า ช่วงเทศกาลลอยกระทงเที่ยวอย่างไรให้อย่างปลอดภัย คือ 1 ต้องเลือกลอยกระทงบริเวณที่ปลอดภัย ท่าน้ำและโป๊ะที่มั่นคงแข็งแรง มีที่กั้นป้องกันการพลัดตก ตลิ่งน้ำไม่สูงชัน 2. หลีกเลี่ยงการลอยกระทงบริเวณตลิ่งดิน เพราะดินอาจทรุดตัวทำให้พลัดตกน้ำได้ 3. ไม่ให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง พร้อมจับมือเด็กให้แน่น เพื่อป้องกันเด็กพลัดตกน้ำ และ 4. ไม่ลงไปเก็บเงินในกระทง เพราะเสี่ยงต่อการจมน้ำเสียชีวิต