บริติช เคานซิล ประเทศไทย เชิญชวน สมัครทุนการศึกษาโครงการ GREAT Scholarship 2020 สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแองเกลียรัสกิน มหาวิทยาลัยแบงกอร์ มหาวิทยาลัยเดอรัม มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดบรูกส์ มหาวิทยาลัยดาร์บี มหาวิทยาลัยเคนต์ มหาวิทยาลัยเซาท์เวลส์ มหาวิทยาลัยซัสเซ็กส์ และมหาวิทยาลัยวอร์ริค จำนวน 9 ทุน มูลค่ารวมกว่า 100,000 ปอนด์ หรือ 3,800,000 บาท

โดยทุนการศึกษาครอบคลุมสาขาวิชาในหลากหลายแขนง อาทิ กฎหมาย ธุรกิจ ศิลปะและการออกแบบวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ไอที และอื่นๆ ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ และระยะเวลาการรับสมัครได้ที่ www.britishcouncil.or.th/st

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance