เข้าสู่ช่วง “กฐินกาล” หรือ “เทศกาลทอดกฐิน” หลังออกพรรษา เราชาวพุทธต่างก็ตั้งหน้าตั้งตาทำบุญอันมีอานิสงส์ไพศาลนี้อีกครา โดยการทำบุญให้ได้บุญนั้น ไม่เพียงแต่ทำบุญด้วยทรัพย์เท่านั้น แต่การร่วมลงแรงหรือร่วมอนุโมทนายินดีในบุญที่ผู้อื่นกระทำก็ล้วนแต่ก่อให้เกิดกุศลต่อตัวเราทั้งสิ้น

“พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล” เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ ได้กล่าวถึงการทำบุญอย่างง่าย มาแสดงธรรมบรรยายในโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” จัดโดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ประเทศไทย ว่า “การทำบุญอย่างง่าย สามารถทำได้ที่ใจ” ซึ่งทุกวันนี้คนเรามักหลงลืมการทำบุญที่ใจไป เพราะเอาแต่มุ่งเน้นที่ทรัพย์หรือขนาดปัจจัยเป็นสำคัญ

“ทำบุญที่ใจ คือ การทำใจให้มีความสุข ทำใจให้ผ่องใส ไม่ให้มัวหมอง ในสัปปุริสทาน 8 หมายถึงทานของสัตบุรุษ หรือการให้อย่างสัตบุรุษ ก็มีระบุไว้ชัดเจนว่า เมื่อให้แล้วทำจิตผ่องใส ให้แล้วเบิกบานใจ”

บางคนทำบุญ ถวายทาน ในขณะที่มือถวาย ใจกลับไปยึดติดในบุญ ยึดติดกับสิ่งที่ตนถวาย เช่นนี้แล้วก็จะได้บุญไม่เต็มที่ ซึ่งพระอาจารย์ได้สอนว่า การให้ทานคือการสละ เมื่อให้แล้วต้องปล่อย เมื่อให้แล้วต้องวาง ซึ่งมีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลกล่าวไว้ว่า มีพราหมณ์รูปหนึ่ง เป็นผู้มีทรัพย์มาก ยามอยู่ก็หวงทรัพย์ นำไปฝังไว้ริมแม่น้ำ ยามตายจึงไปเกิดเป็นจระเข้มาเฝ้าทรัพย์ที่ตนหวงซ่อนไว้ เมื่อคิดได้ก็ได้เข้าฝันบอกลูกหลานให้มาขุดทรัพย์ไปทำบุญ เพื่อเป็นบริวารกฐิน ระหว่างที่จะลำเลียงทรัพย์นั้นไปทำบุญ ด้วยความชราจระเข้ก็ตายระหว่างทางที่ว่ายน้ำตาม ไม่ทันได้ทำบุญ จึงได้ทำเป็นธงจระเข้เอาไว้ให้ระลึกถึง ว่าอย่าโลภ อย่ายึด

การทำบุญที่ใจฉบับพระไพศาล วิสาโลนั้น เป็นการทำบุญที่ทำได้ทุกวันตราบที่ยังมีลมหายใจ เพราะแค่รักษาใจให้เป็น ก็เป็นบุญได้แล้ว

การรักษาใจในที่นี้ โดยเฉพาะยามที่มีสิ่งใดมากระทบ ก็พยายามรักษาใจให้เป็นปกติ ทุกข์มากระทบ อย่าให้ใจกระเทือน หากทำใจเช่นนี้ได้ ยอมรับได้ ใจก็ไม่ทุกข์

ปัญหาอะไรที่แก้ได้จะวิตกไปทำไม ปัญหาอะไรที่แก้ไม่ได้วิตกไปก็ไม่มีประโยชน์ ทุกวันนี้เราแบกทุกข์ เพราะเราลืมตัว ถ้ารู้จักทำบุญที่ใจ ก็ไม่เป็นทุกข์ เจริญสติ ทำสมาธิภาวนา สร้างความระลึกรู้สึกตัว มีสติ ก่อเกิดปัญญา ตระหนักว่าทุกข์ที่ใจ ก็ต้องแก้ที่ใจ” พระอาจารย์กล่าว

สำหรับผู้สนใจร่วมฟังธรรมบรรยายดีๆ ในโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ซึ่งปีนี้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 24 แล้ว ตามปณิธานองค์กรที่ต้องการร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน สามารถเข้าร่วมได้ที่ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม ทุกวันศุกร์ เวลา 12:00-13:30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ