วันที่ 9 พ.ย. 62 ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เผยว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สั่งการให้ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข แจ้งข้อกฎหมายให้ประชาชนรับทราบว่า หากมีกรณี ที่มีผู้มาติดต่อว่าจ้างสั่งให้ทำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ โดยที่ผู้รับจ้างไม่ได้มีเจตนากระทำอยู่ก่อนแล้ว หากมีการจับกุมจะถือได้ว่าผู้ว่าจ้างหรือผู้สั่งทำเป็นผู้ก่อให้กระทำผิด ซึ่งทางกฎหมายถือว่ามิใช่ผู้เสียหาย (โดยนิตินัย) ที่จะมีอำนาจแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีได้ และตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ ไม่สามารถทำการตรวจค้นได้เองโดยลำพัง จะต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ทำการตรวจและต้องมีหมายค้นด้วย

ดังนั้นขอให้ประชาชนที่ถูกกระทำลักษณะดังกล่าว อย่าตกลงยินยอมหรือขอยอมความ โดยการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ตัวแทนลิขสิทธิ์ พร้อมแนะประชาชนทั่วไปที่ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ควรระมัดระวังโดยไม่ควรนำเครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า โลโก้หรือสัญลักษณ์ ที่มีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ประดิษฐ์ไว้อยู่ก่อนแล้วมาใช้ เพราะอาจจะเป็นความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้