เมื่อวันที่ 9 พ.ย. นพ.ระวี มาศฉมาดล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวถึงประเด็นการเลื่อนรับสมัครพนักงานต้อนรับของการบินไทยว่า ควรมีการจัดการที่ดีกว่านี้ เพราะมีผู้สนใจมาสมัครเป็นจำนวนกว่า 4,000 คน ซึ่งผู้สมัครทั้งหมดนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบตามข้อกำหนดของบริษัทฯ ยังไม่รวมค่าอบรม ค่าสอบวัดระดับภาษาหรือการพัฒนาบุคลิกภาพที่แต่ละคนอาจต้องเรียนเพิ่มเติม เพื่อเข้ามาเป็นลูกเรือของการบินไทยที่ได้ประกาศรับสมัครในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา การเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอาจเป็นความฝันของใครหลาย ๆ คน อาจจะรอวันที่เปิดรับสมัครมาทั้งปี เมื่อเห็นโอกาส พวกเขาเหล่านั้นได้จะทุ่มเททั้งเงิน และ เวลา เพื่อหาความรู้และพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้ผ่านการคัดเลือก

นพ.ระวี กล่าวต่อว่า ขอฝากถึงบอร์ดบริหารของการบินไทยควรปรึกษาหารือกันให้รอบคอบก่อนที่จะประกาศรับสมัคร ไม่ใช่ประกาศออกมาก่อนแล้วค่อยขอเวลาทบทวนทีหลัง หรือกรณีที่จะไม่มีการรับพนักงานเพิ่ม แล้วก็ควรคืนเงินค่าสมัครสอบให้กับผู้สมัคร ซึ่งภาวะขาดทุน เป็นเรื่องที่การบินไทยประสบปัญหามาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การที่คิดจะลดภาวะขาดทุน โดยการลดค่าใช้จ่ายและการลดพนักงานลง ด้วยการฝึกให้พนักงานสามารถทำงานได้บนเครื่องบินหลายๆรุ่นนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องดูว่า รูปแบบการบริการ และจํานวนพนักงานที่เหมาะสมด้วย เพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือความปลอดภัยของผู้โดยสาร การบริหารจัดการต้นทุนสามารถยืดหยุ่นได้ แต่จำนวนพนักงานที่เหมาะสมในการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารนั้นไม่ใช่เรื่องที่สามารถยืดหยุ่นได้