วันที่ 9 พ.ย. 62 ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากต่างเดินทางไปสักการะกราบไหว้ ท้าวมหาพรหม หรือ พระพรหมเอราวัณ บริเวณโรงแรม แกรนด์ไฮแอท เอราวัณ แยกราชประสงค์ กรุงเทพฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องจากทุกวันที่ 9 พ.ย. ถือเป็นวันเกิดของพระพรหมเอราวัณ เป็นวันที่มีการอัญเชิญพระพรหมมาประดิษฐาน.