เมื่อวันที่ 8 พ.ย.62 บมจ.ท่าอากาศ ยานไทย (AOT) หรือ ทอท.ออกแถลงการณ์ชี้แจงโครงการก่อสร้างอาคารเทอร์มินอล 2 ว่า ตามที่คณะกรรมการจัดงาน วิศวกรรมแห่งชาติ 2562 เตรียมจัดงานเสวนาเรื่อง "เทอร์มินอล 2 ตัดแปะ "หายนะ" สุวรรณ ภูมิ?" ในวันที่ 14 พ.ย.62 พร้อมมีการเสนอข่าวว่า บมจ.ท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. (AOT) ไม่ได้พัฒนาสนามบินตามแผนแม่บทหลักเดิม และวางแผนที่จะก่อสร้างเทอร์มินอล 2 เป็นอาคารแปะอยู่ในตำแหน่งนอกแผนแม่บทการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมินั้น

ทอท.ขอชี้แจงว่า โครงการก่อสร้างอาคารดังกล่าว มิได้เป็นการตัดแปะหรืออยู่นอกแผนแม่บทตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด แต่อาคารดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ที่องค์การการบิน พลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ระบุว่า เป็นพื้นที่สำหรับทำการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารได้ รวมถึงการออกแบบการพัฒนาสนามบินของ ทอท.นั้น ทอท.ได้ใช้บุคลากรสถาปนิกและวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ ผ่านการศึกษาและอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน

นอกจากนี้ยังระบุว่า ทอท.ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง เช่น สายการ บิน ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการ โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาท่าอากาศยาน (ACC) ซึ่งประกอบด้วย IATA, คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน (AOC) และ Board of Airline Represen tatives Business Association (BAR) รวมถึงสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงคมนาคม เป็นต้น รวมทั้งยังระบุว่าอีกว่า หากมีการให้ข่าวหรือดำเนินการใดๆ ที่ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ทอท.ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน