เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขตบางแค ปิดประกาศห้ามใช้โป๊ะเทียบเรือ ท่าเพชรเกษม 69 และ ท่าเกษตร-บางแค เนื่องจากชำรุดเสียหาย เพื่อป้องกันอันตรายในช่วงเทศกาลลอยกระทง