วันศุกร์ที่ 8 พ.ย.2562นายสุชีพอารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต ออกตรวจความปลอดภัย มั่นคง แข็งแรงของท่าน้ำ/สถานที่ลอยกระทงในพื้นที่เขต ประจำปี 2562 ณ สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน วัดพรหมรังษี และวัดสายอำพันธ์เอมสาร พร้อมประชาสัมพันธ์ แจกประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง เรื่องการป้องกันอันตราย จากการจุด และปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไลโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในช่วงวันลอยกระทง


กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน