สมอ.เตือนประชาชนปล่อยโคมลอยช่วงเทศกาลลอยกระทง ให้ระมัดระวังอาจเกิดเพลิงไหม้เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)เปิดเผยว่า ทุกๆปี มักจะเกิดเหตุเพลิงไหม้ในช่วงเทศกาลลอยกระทง อันเนื่องมาจากการจุดโคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้า โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ แต่ในปัจจุบันการจุดโคมลอยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในจังหวัดต่างๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยไม่จำกัดเฉพาะเทศกาลลอยกระทงเท่านั้น

โดยโคมลอยที่ผลิตกันโดยทั่วไปมีการผลิตโดยใช้ลวดโลหะขนาดใหญ่ที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า มีการใช้เชื้อเพลิงในปริมาณมากเกินความจำเป็น เพื่อให้โคมลอยขึ้นสูงเป็นเวลานาน เมื่อโคมลอยตกลงมาหากไปติดค้างสายไฟฟ้าแรงสูง จะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ ขณะเดียวกันการลอยขึ้นสูงเกินไปจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่ออากาศยาน โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวที่มีการขึ้นลงของอากาศยาน รวมทั้งเชื้อเพลิงที่ยังลุกไหม้ เมื่อโคมตกลงสู่บ้านเรือนที่อยู่อาศัย อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้ จึงขอเตือนประชาชนให้ตระหนักในเรื่องดังกล่าว โดยขอให้เลือกซื้อโคมลอยที่ได้มาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

สำหรับโคมลอยที่ได้มาตรฐานคือ โคมลอยที่ใช้วัสดุและเชื้อเพลิงจากธรรมชาติ มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 90 เซนติเมตร ความสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร ใช้กระดาษว่าวชนิดบาง หากต้องใช้ลวดโลหะสำหรับผูกติดเชื้อเพลิงให้ใช้ลวดอ่อนที่มีความยาวไม่เกิน 30 เซนติเมตรต่อเส้น และต้องพิมพ์คำเตือนในฉลากด้วยข้อความว่า “ห้ามพ่วงหรือผูกติดพลุ ดอกไม้ไฟ หรือสิ่งอื่นใดไปกับโคมขณะปล่อย” “ห้ามใช้เชื้อเพลิงที่มี ขนาดไม่เหมาะสมกับตัวโคม เพราะอาจเกิดอันตรายได้”

นอกจากนี้ยังได้กำหนดปริมาณเชื้อเพลิงของโคมลอยไว้ไม่เกิน 55 กรัม ใช้เวลาการเผาไหม้ไม่เกิน 8 นาที ซึ่งเหมาะสมกับระยะเวลาที่โคมลอยอยู่ในอากาศ จึงทำให้ปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้ เนื่องจากเชื้อเพลิงที่ใช้มีการกำหนดปริมาณให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่โคมลอยอยู่ในอากาศ ไม่เหลือการลุกไหม้ตกค้างลงสู่พื้นดิน อีกทั้งไม่ลอยสูงเกินไปจนอาจทำให้เกิดปัญหาต่อการบินของอากาศยานต่างๆได้ ตลอดจนโลหะ (ลวดอ่อน) ที่ใช้ยึดตัวโคมได้มีการกำหนด ขนาดให้เล็กและสั้นเพื่อมิให้เกิดปัญหากรณีตกลงมาติดค้างสายไฟฟ้าแรงสูง จึงขอให้ประชาชน เลือกซื้อโคมลอยที่ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน

“ถึงแม้ว่าการปล่อยโคมลอย จะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม และคงอยู่คู่กับเทศกาลแห่งความสุขของคนไทย ขณะเดียวกันก็ควรยึดถือปฏิบัติ
ตามประกาศมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนโดยส่วนรวม”

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน